Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie časového harmonogramu

Východiskový bod

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Časový harmonogram.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Časový harmonogram. Uvidíte prehľad všetkých vytvorených časových harmonogramov.
 2. Kliknite na Pridať nový časový harmonogram.
 3. Pomenujte harmonogram.
 4. Vyberte typ harmonogramu.

  TypKedy?
  Denný

  Každých X dní podľa nastavených časových údajov. 

  TýždennýKaždých X týždňov podľa nastavených dní a časových údajov. 
  MesačnýKaždých X mesiacov podľa nastavených týždňov, dní a časových údajov.
  Ročný Každých X rokov podľa nastavených dátumov a časových údajov.
 5. Nastavte opakovanie (X) a dátum začiatku.

 6. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.