Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie mesačného rozvrhu

Východiskový bod

Postup

 1. Vyberte si týždne v mesiaci, počas ktorých sa má rozvrh aktivovať. Predvolené nastavenie pre tento rozvrh je: týždne 1 až 5.
  Výsledok:
  Rádiové tlačidlo aktivovaného týždňa bude svietiť nažlto.

 2. Vyberte si dni v týždni, počas ktorých sa má rozvrh aktivovať. Predvolené nastavenie je od pondelka do piatku, od východu do západu slnka.
  Výsledok:
  Rádiové tlačidlo aktivovaného dňa bude svietiť nažlto.


 3. Nastavte časový úsek pre zvolené obdobie.

 4. (voliteľné) Kliknite na Pridať časový úsek a vytvoríte dodatočný časový úsek.

 5. (voliteľné) Kliknite na Pridať mesačný rozvrh a vytvoríte dodatočný mesačný rozvrh.

 6. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť a vrátite sa do okna Vytvoriť.

Príklad

V tomto príklade časového rozvrhu bude teplota teplej úžitkovej vody zvýšená:

 • každý druhý a štvrtý týždeň v mesiaci v sobotu od 22:00 do 1:00.

 • každý prvý, tretí a piaty týždeň v mesiaci v nedeľu od 23:00 do 2:00.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.