Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie ročného rozvrhu

Východiskový bod

Postup

  1. Zaškrtnite možnosť Neopakovať, ak chcete tento harmongram použiť iba raz.
  2. Kliknite na Všetky dni, aby ste mohli vybrať dni v týždni, v ktoré sa má tento rozvrh aktivovať.
    Výsledok:
    Toto sa zmení na Vybrané dni v momente, keď zvolíte menej ako 7 dní.


  3. Nastavte časový úsek pre vybrané obdobie.
  4. (voliteľné) Kliknite na Pridať časový úsek a vytvoríte dodatočný časový úsek.

  5. (voliteľné) Kliknite na Pridať ročný rozvrh a vytvoríte dodatočný mesačný rozvrh.
  6. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť a vrátite sa do okna Vytvoriť.


Príklad

V tomto príklade časového rozvrhu sa na dotykovej obrazovke a/alebo smartfóne zobrazí hlásenie o narodeninách každého člena rodiny a to o 19:00.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.