Skip to main content
Skip table of contents

Vytvorenie týždňového rozvrhu

Východiskový bod

Postup

  1.  Vyberte si dni v týždni, počas ktorých sa má rozvrh aktivovať. Predvolené nastavenie je od pondelka do piatku, od východu do západu slnka.
    Výsledok:
    Rádiové tlačidlo aktivovaného dňa bude svietiť nažlto.
  2. Nastavte časový úsek pre vybrané dni. Vyberte časový úsek s pevne nastavenými časmi alebo časový úsek na základe astronomických hodín.

  3. (voliteľné) Kliknite na Pridať časový úsek a vytvoríte dodatočný časový úsek.

  4. (voliteľné) Kliknite na Pridať týždňový rozvrh a vytvoríte dodatočný týždňový rozvrh.

  5. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť a vrátite sa do okna Vytvoriť.

Príklad

V tomto príklade časového rozvrhu pre rolety boli časové úseky nastavené tak, aby rolety boli otvorené od 7:00 do 23:00 (cez týždeň) a od 8:00 do 22:30 (cez víkendy).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.