Skip to main content
Skip table of contents

Vyhľadávanie ... v oblasti nákresu

Východiskový bod

Postup

  1. Vľavo dole do vyhľadávacieho poľa na lište s ponukou napíšte (časť) názvu ovládača, zariadenia alebo akcie, ktorú hľadáte.
    Výsledok:
    Výsledky vyhľadávania sa zobrazia nad vyhľadávacím poľom.

  2. Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na ovládač, zariadenie alebo akciu, ktorú hľadáte.
    Výsledok:
    Ovládač, zariadenie alebo akcia je vyznačená v oblasti výkresu a zobrazí sa okna s ďalšími podrobnosťami.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/Oq_QgyKSdkoJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.