Skip to main content
Skip table of contents

Multivýber pri vytváraní akcie

Východiskový bod

Postup

  1. Vľavo dole na lište s ponukou kliknite na tlačidlo Multivýber.
    Výsledok:
    Kurzor sa zmení na krížik.

  2. Kurzor pretiahnite cez oblasť nákresu alebo jeho časť.
    Výsledok:
    Všetky ovládače a zariadenia vo vami vyznačenej oblasti, ktoré je možné pridať do akcie, budú pridané.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.