Skip to main content
Skip table of contents

Základné ovládače

V inštalácii Niko Home Control II pre zbernicovú kabeláž základné tlačidlá obsahujú jedno alebo viaceré tlačidlá akcií, ktoré vám umožňujú ovládať rôzne základné akcie a režimy, ktoré boli nakonfigurované v programovacom softvéri Niko Home Control. 
V rámci programovacieho softvéru môže byť ku každému tlačidlu akcie priradená akákoľvek vytvorená základná akcia alebo režim. Okrem toho tlačidlový prevodník premieňa spínací impulz z vonkajšieho tlačidla na zbernicový príkaz Niko Home Control. 

Existujú 4 typy základných tlačidiel, ktoré sú dostupné vo všetkých aktuálnych dizajnoch a farebných prevedeniach od spoločnosti Niko:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.