Skip to main content
Skip table of contents

Tlačidlá

Opis

Tlačidlá (xxx-5100x) sú dostupné vo všetkých dizajnoch Niko a obsahujú jedno alebo viaceré tlačidlá akcií, ktoré vám umožňujú ovládať rôzne základné akcie a režimy, ktoré boli nakonfigurované v programovacom softvéri Niko Home Control. 
V rámci programovacieho softvéru môže byť ku každému tlačidlu akcie priradená akákoľvek vytvorená základná akcia alebo režim.

Tieto tlačidlá nie sú vybavené s LED spätnej väzby ani senzormi.

Prehľad

Technické údaje

Elektrické údaje

  • Vstupné napätie: 26 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)

Mechanické údaje

  • Materiál stredového krytu: stredový kryt je vyrobený z pevného PC a ASA. Základný materiál je farbený v hmote.
  • Protipožiarna bezpečnosť
    • Plastové diely stredového krytu sú samozhášavé (vyhoveli testu vlákna pri teplote 650 °C).
    • Plastové diely stredového krytu neobsahujú halogény
  • Odolnosť voči nárazu: Po namontovaní je zaručená odolnosť voči nárazu IK06
  • Rozmery (VxŠxH): 44,5 x 44,5 x 8,6 mm
  • Označenie: CE


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.