Skip to main content
Skip table of contents

Tlačidlové prevodníky

Opis

Tlačidlový prevodník sa používa na pripojenie bezpotenciálových N.O. tlačidiel alebo NPN tranzistorových výstupov k inštalácii Niko Home Control. Rozhranie premieňa spínací impulz tlačidiel na zbernicový príkaz Niko Home Control.

V závislosti od variantu môžete pripojiť jedno až štyri (550-20000) alebo jedno až dve (550-20025) tlačidlá alebo NPN tranzistorové výstupy.

Každý vstupný kontakt tlačidlového prevodníka s LED (500-20025) má LED spätnej väzby, ktoré môžete použiť ako kontrolné alebo orientačné osvetlenie.

V rámci programovacieho softvéru môže byť ku každému tlačidlu akcie, ktoré je pripojené na vodič okruhu tlačidlového prevodníka, priradená akákoľvek vytvorená základná akcia alebo režim.

Prehľad

550-20000550-20025

4 vstupné kontakty

žiadne LED spätnej väzby

2 vstupné kontakty

2 LED spätnej väzby (1 na vstupný kontakt)

Technické údaje

 • 550-20000:
  • Vhodné na max. štyri bezpotenciálové N.O. tlačidlá alebo NPN tranzistorové výstupy
 • 550-20025:
  • Vhodné na jedno alebo dve bezpotenciálové N.O. tlačidlá alebo NPN tranzistorové výstupy
  • Neodstraňujte ani nevymieňajte pripojené LED spätnej väzby
 • Pokojový potenciál: 8 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)
 • Maximálna vzdialenosť od tlačidla: 2 m
 • Pripájajte iba na SELV kontakt s bezpečným nízkym napätím
 • Vo vonkajšom prostredí používajte len v kombinácii s vodotesným krytom (napr. Niko Hydro)
 • Rozmery (VxŠxH): 41,5 x 20,9 x 5 mm
 • Označenie: CE
 • Okolitá teplota: -25 až +55 °C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.