Skip to main content
Skip table of contents

Tlačidlá s LED a senzormi komfortu

Opis

Tlačidlá s LED a senzormi komfortu (xxx-5220x) sú dostupné vo všetkých dizajnoch Niko a obsahujú jedno alebo viaceré tlačidlá akcií, ktoré vám umožňujú ovládať rôzne základné akcie a režimy, ktoré boli nakonfigurované v programovacom softvéri Niko Home Control. 
V rámci programovacieho softvéru môže byť ku každému tlačidlu akcie priradená akákoľvek vytvorená základná akcia alebo režim.

Tieto tlačidlá sú vybavené s LED spätnej väzby a senzormi komfortu.

Senzory komfortu môžete použiť na vykonanie akcií súvisiacich s kúrením, chladením a ventiláciou, vďaka čomu zvýšite svoju energetickú účinnosť a zároveň si ponecháte doterajšiu úroveň komfortu.

 • Snímač teploty môžete v rámci inštalácie Niko Home Control II nastaviť na ovládanie chladenia/kúrenia v multizóne, použiť ho ako základný teplomer alebo na vytvorenie určitých podmienok (napr. ovládanie žalúzií).
 • Snímač vlhkosti môžete takisto použiť v rámci režimov. Napr. na automatické ovládanie ventilácie v kúpeľni alebo na toalete.

Okrem toho sú tieto tlačidlá vybavené programovateľnými LED, ktoré poskytujú (inverznú) spätnú väzbu o vykonávanej akcii, a ktoré môžete takisto použiť ako orientačné osvetlenie.

 • Tieto tlačidlá sú dostupné od verzie 2.19 programovacieho softvéru Niko Home Control.
 • Ďalšie podrobnosti o používaní senzorov komfortu a správaní LED spätnej väzby nájdete v časti Programovanie.


PrehľadTechnické údaje

Elektrické údaje

 • Maximálny počet tlačidiel nastavených ako snímače teploty na inštaláciu: 20
 • Rozsah snímača teploty: 0   40 °C
 • Presnosť snímača teploty: ± 0,5 °C
 • Kalibrovanie snímača teploty: prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control II
 • Rozsah snímača vlhkosti: 0   100 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie a námrazy)
 • Presnosť snímača vlhkosti: ±5 %, od 20 do 80 % relatívnej vlhkosti pri 25 °C
 • Vstupné napätie: 26 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)

Mechanické údaje

 • Materiál stredového krytu: stredový kryt je vyrobený z pevného PC a ASA. Základný materiál je farbený v hmote.
 • Šošovka: Kolíska na tlačidlách je na spodku vybavená malou jantárovou LED (1,5 x 1,5 mm), ktorá indikuje stav akcie
 • Požadované hodnoty a týždenné sú spravované prostredníctvom aplikácie Niko Home
 • Kalibrovanie sa spravuje prostredníctvom programovacieho softvéru
 • Protipožiarna bezpečnosť
  • Plastové diely stredového krytu sú samozhášavé (vyhoveli testu vlákna pri teplote 650 °C).
  • Plastové diely stredového krytu neobsahujú halogény
 • Odolnosť voči nárazu: Po namontovaní je zaručená odolnosť voči nárazu IK06
 • Rozmery (VxŠxH): 44,5 x 44,5 x 8,6 mm
 • Spĺňa európske normy EN 60669-2-1, EN 63044-3, EN 63044-5-2
 • Označenie: CE
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.