Skip to main content
Skip table of contents

Tlačidlá s LED

Opis

Tlačidlá s LED (xxx-5200x) sú dostupné vo všetkých dizajnoch Niko a obsahujú jedno alebo viaceré tlačidlá akcií, ktoré vám umožňujú ovládať rôzne základné akcie a režimy, ktoré boli nakonfigurované v programovacom softvéri Niko Home Control. 
V rámci programovacieho softvéru môže byť ku každému tlačidlu akcie priradená akákoľvek vytvorená základná akcia alebo režim.

Tieto tlačidlá sú vybavené s LED spätnej väzby, ale nie senzormi.

Programovateľné LED poskytujú (inverznú) spätnú väzbu o vykonávanej akcii, a tieto LED môžete takisto použiť ako orientačné osvetlenie.

 • Ďalšie podrobnosti o správaní LED spätnej väzby nájdete v časti Programovanie.
 • Tlačidlá s LED budú postupne vyradené z ponuky, ale budú naďalej dostupné v programovacom softvéri Niko Home Control kvôli údržbe v už existujúcich inštaláciách.

Prehľad


Technické údaje

Elektrické údaje

 • Vstupné napätie: 26 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)

Mechanické údaje

 • Materiál stredového krytu: stredový kryt je vyrobený z pevného PC a ASA. Základný materiál je farbený v hmote.
 • Šošovka: Kolíska na tlačidlách je na spodku vybavená malou jantárovou LED (1,5 x 1,5 mm), ktorá indikuje stav akcie
 • Protipožiarna bezpečnosť
  • Plastové diely stredového krytu sú samozhášavé (vyhoveli testu vlákna pri teplote 650 °C).
  • Plastové diely stredového krytu neobsahujú halogény
 • Odolnosť voči nárazu: Po namontovaní je zaručená odolnosť voči nárazu IK06.
 • Rozmery (VxŠxH): 44,5 x 44,5 x 8,6 mm
 • Označenie: CEJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.