Skip to main content
Skip table of contents

Smart použitie inteligentnej zástrčky

Budete mať k dispozícii pokročilejšie možnosti, ak použijete bezdrôtový smart hub (552-00001) a programovací softvér Niko Home Control alebo aplikáciu Niko Home.

V súčasnosti nie je možné použiť inteligentnú zástrčku v elektroinštalácii Niko Home Control so zbernicovou kabelážou. Spoločnosť Niko pracuje na riešení a bude zverejnené na stránke hneď, ako bude k dispozícii.

Požiadavky

 • Máte nainštalovaný bezdrôtový smart hub (pozrite si Bezdrôtový smart hub).
 • Bezdrôtový smart hub je pripojený na domácu sieť (pozrite si Bezdrôtový smart hub).
 • Musíte mať zaregistrovanú elektroinštaláciu Niko Home Control na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Svoju elektroinštaláciu ste aktualizovali na verziu 2.9.1 alebo novšiu.
 • Spravili ste aspoň jedno z nasledujúceho:
  • Nainštalovali ste si aplikáciu Niko Home na mobilnom zariadení a ste prihlásený.
  • Máte na počítači nainštalovaný programovací softvér Niko Home Control (OS Windows alebo Mac).

Programovanie

Inteligentnú zástrčku môžete naprogramovať prostredníctvom aplikácie Niko Home alebo programovacieho softvéru Niko Home Control.

Správanie inteligentnej zástrčky

Ak chcete inteligentnú zástrčku zapnúť alebo vypnúť, môžete vykonať jeden z nasledujúcich krokov:

 • Stlačte tlačidlo na inteligentnej zástrčke.
 • V aplikácii Niko Home použite tlačidlá Niko Home Control v akciách a režimoch Niko Home Control (svetelné scény, časovače, kalendáre, podmienky)

V oboch prípadoch aplikácia Niko Home zobrazí stav inteligentnej zástrčky.Moja inteligentná zástrčkaMoja inteligentná zástrčkaAk ovládate viaceré inteligentné zástrčky cez jednu akciu alebo režim v Niko Home Control (napr. základné všetko VYP), správanie inteligentnej zástrčky sa prejaví postupne (jedna zástrčka za druhou). Nezabúdajte, že môže dochádzať k oneskoreniu.

Správanie LED kontrolky

LED kontrolka sa zafarbí nazeleno, keď sa inteligentná zástrčka zapne.

LED kontrolka sa vypne, keď sa inteligentná zástrčka vypne.

Meranie spotreby energie

Po pripojení na zdroj napájania začne inteligentná zástrčka zbierať údaje o spotrebe energie pripojených zariadení.  Po nainštalovaní inteligentnej zástrčky a priradení adresy si môžete tieto údaje o spotrebe prezerať a kontrolovať ako referenciu v záložke „Energie“ v aplikácii Niko Home.

Pre inteligentnú zástrčku sú dostupné nasledujúce údaje:

 • Protokol s históriou spotreby za deň, týždeň, mesiac a rok (v kWh)
 • Súčet celkovej spotreby (v kWh)
 • Aktuálna spotreba (vo W alebo kW)

Prahové hodnoty spotreby energie

Inteligentná zástrčka môže spúšťať akcie a režimy Niko Home Control po dosiahnutí istej úrovne spotreby, a takisto môže pripravovať hlásenia. Sú podporované až 3 prahové hodnoty (iba pri smart použití).

Použite programovací softvér Niko Home Control na nastavenie prahových hodnôt spotreby. Prahové hodnoty sa nastavujú pri vytváraní  príslušnej podmienenej akcie.

Po dosiahnutí istej úrovne spotreby inteligentná zástrčka môže:

 • Pripraviť hlásenie pre vaše mobilné zariadenie a/alebo dotykovú obrazovku. Hlásenie upravíte v príslušnej podmienenej akcii pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Ďalšie informácie o podmienených akciách nájdete v softvérovom manuáli Niko Home Control II > Vytvoriť ponuku - Podmienená akcia.
 • Spustiť ďalšiu akciu alebo režim Niko Home Control.
 • Vypnúť inteligentnú zástrčku.

V súčasnosti nie je možné naprogramovať prahové hodnoty pre spotrebu inteligentnej zástrčky cez aplikáciu Niko Home. Prosím, kontrolujte aktualizácie pre aplikáciu Niko Home týkajúce sa dostupnosti tejto funkcie.

Hlásenia o bezpečnostných mechanizmoch

Inteligentná zástrčka má štandardne zabudovaný mechanizmus proti prehrievaniu a nadprúdu (pozrite si manuálne použitie). Ak sa tento ochranný mechanizmus aktivuje pri smart použití, na vaše mobilné zariadenie a/alebo dotykovú obrazovku bude odoslané hlásenie, ktoré vás informuje o tejto situácii preťaženia.

Najprv musíte odstrániť chybné zapojené zariadenie, až potom môžete znovu zapnúť inteligentnú zástrčku. Ak chcete znovu aktivovať inteligentnú zástrčku, stlačte tlačidlo raz.

Aktuálne obmedzenia

 • V súčasnosti nie je možné pripojiť inteligentnú zástrčku k elektroinštalácii Niko Home Control so zbernicovou kabelážou. Spoločnosť Niko pracuje na riešení a bude zverejnené na stránke hneď, ako bude k dispozícii.
 • Nie je možné naprogramovať prahové hodnoty spotreby (= podmienená akcia) pre inteligentnú zástrčku.
 • Max. počet inteligentných zástrčiek pre jednu elektroinštaláciu Niko Home Control je 25.

 • Naraz môžete adresovať/nastavovať iba jednu inteligentnú zástrčku. Ak adresujete viaceré inteligentné zástrčky súčasne, nie je možné predvídať, ktorá adresovaná inteligentná zástrčka bude ako prvá priradená do aplikácie Niko Home alebo programovacieho softvéru Niko Home Control.
 • Počas adresovania/nastavovania inteligentnej zástrčky môže dôjsť k rušeniu s inými adresovacími požiadavkami (napr. zo susedných bytov, kde v tom istom čase ako vy adresujú vlastné elektroinštalácie Niko Home Control).
 • Ak je bezdrôtový smart hub nefunkčný, môžete manuálne zmeniť stav inteligentnej zástrčky. Váš manuálne nastavený stav bude prepísaný posledným známym stavom, keď bude bezdrôtový smart hub znovu online.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.