Skip to main content
Skip table of contents

Správanie LED kontrolky inteligentnej zástrčkyPríčinaAkcia
LED kontrolka nesvieti


Bežná prevádzka, keď je inteligentná zástrčka vypnutáVaša inteligentná zástrčka funguje bez problémov
Inteligentná zástrčka nie je napájanáSkontrolujte zapojenie zásuvky a skontrolujte poistku v rozvádzači
Inteligentná zástrčka nefunguje správneKontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Niko
Inteligentná zástrčka nie je pripojená k bezdrôtovému smartu hubu

Do bezdrôtového smart hubu (552-00001) pripojte inteligentnú zástrčku pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home

Zelená LED kontrolka nepretržite svieti

Normálna prevádzka, keď je inteligentná zástrčka zapnutá a pripojená k sieti Zigbee®

Vaša inteligentná zástrčka funguje bez problémov

Striedavo svieti oranžová a zelená LED kontrolka

Inteligentná zástrčka sa pripája k sieti Zigbee®

  • Počkajte, kým zelená LED kontrolka nezačne rýchlo blikať.
  • Spárovanie je úspešné, keď sa zelená LED kontrolka rozsvieti na 3 sekundy
  • Spárovanie je neúspešné, keď sa červená LED kontrolka rozsvieti na 3 sekundy
Bliká zelená LED kontrolka

V inteligentnej zástrčke prebieha aktualizácia softvéru

  • Aktualizácia je úspešná, keď sa zelená LED kontrolka rozsvieti na 3 sekundy.
  • Aktualizácia je neúspešná, keď sa červená LED kontrolka rozsvieti na 3 sekundy
  • Počas aktualizácie môžete používať svoju inteligentnú zástrčku
Bliká červená LED kontrolka

Inteligentná zástrčka sa pripravuje na reset

Počkajte, kým sa reset nedokončí (pozrite Reset)

Červená LED kontrolka zostala po 5 sekundách blikania svietiť

Inteligentná zástrčka sa resetujePočkajte, kým sa reset nedokončí (pozrite Reset )
Červená LED kontrolka nepretržite svieti

Inteligentná zástrčka je v režime ochrany proti preťaženiu

Inteligentná zástrčka je mimo normálnych prevádzkových podmienok:

  1. Odpojte pripojené zariadenie
  2. Počkajte aspoň 5 minút, kým znovu stlačíte LED tlačidlo na opätovné aktivovanie normálnej prevádzky (*)
  3. Ak problém pretrváva, vymeňte inteligentnú zástrčku

(*) 5 minút je štandardná doba zablokovania pred opätovným zapnutím.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.