Skip to main content
Skip table of contents

Programovanie tlačidla

Funkcia tlačidla

Použite programovací softvér Niko Home Control na priradenie a základnej akcie alebo režimu ku každému tlačidlu akcie. 

Adresovanie fyzických tlačidiel

Každé tlačidlo akcie má jedinečnú adresu a musí byť priradené k tlačidlu, ktoré bolo vytvorené v programovacom softvéri.
Táto adresa sa zaregistruje počas fázy adresovania, po stlačení jedného z tlačidiel akcií.
Po nahraní je uložená na module connected controller na ďalšie použitie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.