Skip to main content
Skip table of contents

Het touchscreen gebruiken

Startscherm

Raak het touchscreen aan. Het Dashboard verschijnt. Als je het touchscreen één minuut niet aanraakt, wordt het verduisterd om energie te besparen. Het toestel blijft wel aanstaan.

Knoppenbalk

Links in het venster bevinden zich 5 knoppen:


Druk op een knop om de gewenste pagina te openen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.