Skip to main content
Skip table of contents

Werken met het Dashboard

Het dashboard biedt de mogelijkheid om vaak gebruikte ruimtes en/of acties snel en eenvoudig toegankelijk te maken.

Het dashboard bestaat uit één pagina en is bij ingebruikname van het touchscreen leeg. Je kunt zelf bepalen welke ruimtes en/of acties je toevoegt, verwijdert of verplaatst, maar wanneer de pagina vol staat met ruimtes en/of acties, kun je er geen meer aan toevoegen.

Rechts bovenaan staat het uur en kun je met de knop   enkele instellingen wijzigen (Zie Instellingen wijzigen).

Links bovenaan zijn volgende iconen zichtbaar, indien actief:

  • Toegangscontrole met bellen en binnenkomen
  • Geluid gedempt

Druk op deze iconen om ze te deactiveren.

Icoon toevoegen aan het dashboard

1. Druk op de knop Bediening 

 .

2. Druk lang op een ruimte of actie om deze toe te voegen aan het dashboard.

3. Onderaan verschijnt de knop Toevoegen aan dashboard die je toelaat om de functie toe te voegen aan het dashboard.

Icoon verwijderen van of verplaatsen op het dashboard

1. Druk lang op een icoon op het dashboard.

Het icoon begint te trillen. Er verschijnt een kruisje in de rechterbovenhoek.

2. Druk op het kruisje om het te verwijderen of versleep het icoon om het te verplaatsen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.