Skip to main content
Skip table of contents

Werken met de knop Energie

Om de energiefunctionaliteiten te activeren moet je aangemeld zijn in je Niko Home Control installatie. De applicatie zal dit vragen wanneer nodig. Gebruik hierovor het e-mailadres en paswoord dat je aangemaakt hebt om je Niko Home Control installatie te registreren op https://mynikohomecontrol.niko.eu/

Druk op de knop Energie 

.

Het energiescherm verschijnt en toont de waarden die een meetmodule registreerde over een bepaalde periode. Het totale verbruik of de totale opbrengst wordt boven de grafiek weergegeven. Gebruik 

 
 onder de grafiek om een vorige of volgende periode te selecteren.

 Druk op 

 om meer informatie over de energiemetingen en hun voorstelling te krijgen.

Gebruik de vervolgkeuzelijsten bovenaan om volgende te kiezen:

  • type energiemeting (elektriciteit, gas, water)
  • periode (live, dag, week, maand, jaar)
  • maken van een vergelijking met een andere periode (maand, jaar), waarbij een volle lijn de vorige periode weergeeft.

Energiemetingen worden uitgedrukt in kWh (elektriciteit) of m³ (gas of water). Op basis van de kost per kWh of m³ die je ingeeft in de programmeersoftware verschijnt de indicatieve kost van het verbruik (kost per eenheid x verbruikte eenheden) naast de gemeten waarde.

Wanneer je livegegevens opvraagt, start een livemeting die gedurende 30 seconden het effectieve elektriciteitsverbruik (of -opbrengst) weergeeft van het geselecteerde kanaal. Livemeting is niet beschikbaar voor water en gas.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.