Skip to main content
Skip table of contents

Werken met de knop Toegang

Druk op de knop Toegang 

.

Het toegangsscherm verschijnt en toont de oproepgeschiedenis. De laatste 20 oproepen van elke videobuitenpost worden chronologisch getoond. De recentste oproep staat bovenaan in de lijst.

Het cijfer in het grijze bolletje naast de knop Toegang 

 

toont het aantal gemiste oproepen.

Het grijze bolletje in de lijst van oproepen 

duidt aan dat je een opname nog niet bekeken hebt. Druk op de opname om te bekijken.


Druk op een opname om in een onderliggend scherm te bekijken. Een opname duurt 20 seconden en start 10 seconden voor de bezoeker aanbelt. Je kunt opnames pauzeren, het geluidsniveau instellen en navigeren naar de vorige of volgende opname.

Druk op het kruisje rechts bovenaan om een opname te sluiten en terug te keren naar de lijst met oproepen, zonder de oproep te verwijderen.

Er worden 20 oproepen per videobuitenpost bewaard. Wanneer een bezoeker aanbelt aan een videobuitenpost, wordt de oudste oproep uit de lijst van 20 oproepen automatisch verwijderd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.