Skip to main content
Skip table of contents

Velux

Wat kun je doen met Niko Home Control?

Je kunt de Velux bedieningen rechtstreeks beschikbaar maken in je Niko Home app, Digital black of touchscreen. De Velux functies kunnen ook worden gecombineerd in routines en/of voorwaarden om meerdere apparaten tegelijk te bedienen met een simpele druk op de knop (bv. alle lichten uitschakelen en de Velux ramen sluiten als je op de 'woning verlaten'-knop drukt).

Dankzij Niko Home Control kun je met je Velux systeem:

 • Ramen, zonwering en rolluiken openen/sluiten

 • Het openen of sluiten van ramen, zonwering en rolluiken stoppen

De beschikbare functionaliteit binnen Niko Home Control is afhankelijk van de specifieke installatiekenmerken van het Velux systeem.

Wat heb je nodig?


Samengevat

Extra informatie

Algemeen

Er is geen extra elektrische bekabeling nodig.

Om alle kanalen van een Velux KLF 200 module te gebruiken, heb je een SVV-kabel met minimaal twaalf geleiders nodig.

Als je een specifieker gebruik wilt bepalen, heb je nood aan twee geleiders per Velux product dat je wilt aansturen, aangevuld met minstens één grondgeleider.

Je Niko Home Control installatie voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je installatie heeft een connected controller.

 • Je installatie is geconfigureerd met de meest recente programmeersoftware (versie 2.1.1 of hoger).

 • Voor elk Velux product wordt een Niko Home Control schakelmodule met twee vrije uitgangen in de elektriciteitskast geïnstalleerd.

Een van de volgende modules kan worden gebruikt:

Je Velux installatie voldoet aan de volgende vereisten:

 • Het Velux raam, dakraam, zonwering of rolluik is deel van de Velux Integra ® reeks.

 • Per 5 Velux producten worden een KLF 200-module geïnstalleerd.

De KLF 200-module:

 • zorgt voor de verbinding met Niko Home Control.

 • bevindt zich bij voorkeur in de buurt van je Velux product.

 • kan tot vijf Velux producten aansturen.

Hoe activeer je de koppeling tussen Niko Home Control en je Velux systeem?

 1. Zorg ervoor dat je alles hebt wat je nodig hebt (zie hierboven).

 2. Voeg een Velux dakraam toe aan het grondplan (*).

 3. Eventueel kun je een motorsturing toevoegen (**).

 4. Creëer een basisactie met het Velux dakraam.Het dakraam wordt aangestuurd met de app, een touchscreen of een Digital black, of de motorsturing.

 5. Voeg het Velux dakraam toe aan de gewenste routines en/of voorwaarden .

 6. Wijs het Velux dakraam toe aan een schakelmodule in de kast (***).

 7. Adresseer de schakelmodule die je voor het Velux product gebruikt hebt.

 8. Herhaal de bovenstaande stappen voor elk Velux product.

 9. Upload het configuratiebestand naar je installatie.


(*) Gebruik in de software altijd het Velux dakraam, of je nu een Velux raam, dakaam, zonwering of rolluik in je installatie hebt.

(**) Er is geen meerwaarde om een motorsturing met leds te gebruiken. Er is geen feedback als het Velux product open of gesloten is.

(***) Maak de kast aan en voeg de schakelmodule als er geen zijn.

Je kunt de tutorial hier bekijken. 

https://www.youtube.com/embed/mk85VNp84s0

Hoe deactiveer je de koppeling tussen Niko Home Control en je Velux systeem?

 1. Verwijder het/de Velux dakra(a)m(en) van het grondplan.

 2. Upload het configuratiebestand naar je installatie.

Na deactivering van de koppeling gebeurt het volgende:

 • De Velux functies verdwijnen uit je Niko Home Control app, je touchscreens en Digital blacks.

 • Wanneer ze worden gebruikt in Niko Home Control acties worden de Velux functies niet langer uitgevoerd.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.