Skip to main content
Skip table of contents

Kast aanmaken

Startpunt

Procedure

 1. In de rechterknoppenbalk, klik op de knop Kasten.
  Resultaat:
  Het deelvenster Kasten verschijnt. 
   
 2. Klik op de knop Voeg een nieuwe kast toe.
  Resultaat:
  Het deelvenster Kast verschijnt.
   

 3. Wijzig eventueel de naam van de kast.

 4. Kies het aantal rijen.

 5. Kies de lengte van de rijen.

 6. Klik op Sluiten om terug te keren naar het deelvenster Kasten.

 7. Klik op Sluiten om terug keren naar het overzichtsvenster Kast vullen.

Gebruik de knoppen in de selectiebalk onderaan om:

 • alle kasten weer te geven
 • één kast weer te geven
 • modules weer te geven. 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.