Skip to main content
Skip table of contents

Sfeer met voorwaarden

Situatie

In dit stappenplan wordt een sfeer gecreëerd die automatisch start op een bepaalde tijd, mits de actie Alles uit niet actief is.

Startpunt

Het startpunt van dit stappenplan is een project met een Alles uit actie.

Kijk voor gedetailleerde instructies over het maken van een sfeer ook naar de stappenplannen Sfeer met voorwaarde donker en Sfeer met tijdsautomatisering.

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen en daarna Plan tekenen of Upload een achtergrondbeeld als je nog geen project hebt, en voeg daarna inputs, outputs en acties toe.

Stap 1: Voeg een virtuele output toe aan de Alles uit-actie

 • Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

Om de actie Alles uit als voorwaarde te kunnen gebruiken, moet deze actie een virtuele output krijgen.

 • Klik op de actie Alles uit  in het plan.

 • Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

 • Klik op voeg een virtuele output toe.

 • Sleep de virtuele ouput naar een logische plaats.

 • Geef de virtuele output als naam een ja-neenvraag. Bijvoorbeeld 'Alles uit geactiveerd?'

 • Kies de locatie van de Alles uit input uit de keuzelijst.

 • Klik op OK.

 • Klik op de virtuele output in het plan om hem te koppelen aan de actie.

 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

 • Controleer dat de virtuele output bij startgedrag de status actief krijgt en bij stopgedrag de status inactief.

 • Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

 • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Creëer een sfeer 'poetsen'

Ga verder met het creëren van de sfeer 'Poetsen'. Deze sfeer zal automatisch gestart worden op een vast tijdstip. Een input is daarom niet nodig.

 • Klik op voeg een actie toe.

 • Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante output.

 • Geef de actie een naam die aansluit bij de sfeer die je wilt creëren. 

 • Kies de locatie van de sfeerbediening uit de keuzelijst.

 • Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

 • Klik op de outputs in het plan om ze te koppelen aan de actie voor deze sfeer.

 • Koppel de virtuele output van de actie Alles uit hier nog niet, dat gebeurt later als voorwaardespeler.

 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

 • Stel voor elke gekoppelde output het gewenste start- en stopgedrag in.


In dit voorbeeld schakelt de sfeer 'Poetsen' alle lichten in wordt de verwarming op een laag niveau gezet. Als de sfeer gedeactiveerd wordt, blijft alleen het licht in de gang aan zodat de schoonmaker niet meteen in het donker staat.

Vergeet niet naar beneden te scrollen naar het stopgedrag als er veel outputs aan de actie gekoppeld zijn,

 • Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.


De sfeer 'Poetsen' wordt geautomatiseerd omdat de schoonmaker op een vast moment in de week langskomt. De sfeer mag echter niet geactiveerd worden als de eindgebruiker de Alles uit actie heeft ingeschakeld. 

 • Klik op voeg een voorwaarde toe.

 • Geef de voorwaarde een herkenbare naam. Bijvoorbeeld 'Alles uit niet actief'.

 • Klik op nee (automatisering) omdat de sfeer op een vast tijdstip wordt geactiveerd.

 • Klik op de virtuele output van de actie Alles uit om hem als voorwaardespeler te koppelen aan de sfeer 'Poetsen'.

 • De standaard Geavanceerde instellingen die de software bepaalt zijn niet juist. Ze zouden ertoe leiden dat de sfeer 'Poetsen' ingeschakeld kan worden wanneer de actie Alles uit actief is.  

 • Klik op de pijltjes op de onderste regel om de Geavanceerde instellingen te wijzigen.

Als de actie Alles uit actief is (ja) gebeurt er niets, ook niet op het tijdstip waarop de sfeer automatisch gestart zou moeten worden. 

Als de actie Alles uit inactief is (leeg) zal de sfeer gestart worden. 

 • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

De tijdsvoorwaarde moet nog worden toegevoegd.

 • Klik op de actie in het plan. 

 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

 • Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

 • Klik op verder.

 • Klik op voeg een tijdsvoorwaarde toe.

 • Voer een starttijd, frequentie en duur in. 

 • Klik op OK.

 • Pas de Geavanceerde instellingen aan zodat de actie 'Poetsen' alleen gestart wordt als de actie Alles uit niet actief is op het voorwaardetijdstip.

 • Klik op verder.


Deze actie kun je niet met een tijdsautomatisering automatisch laten starten. 

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat

Je kunt nu verdergaan met de stappen Kastopbouw en Realisatie.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.