Skip to main content
Skip table of contents

Sfeer met voorwaarde donker

Situatie

In dit stappenplan worden twee sferen gecreëerd door een aantal outputs aan een sfeerbediening te koppelen. Eén sfeer krijgt een voorwaarde licht/donker en de andere een tijdsautomatisering met een geschakeld stopcontact.  

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarin al verschillende inputs, outputs en acties zijn gedefinieerd. 

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen en daarna Plan tekenen of Upload een achtergrondbeeld als je nog geen project hebt, en voeg daarna inputs, outputs en acties toe.

Stap 1: Voeg een sfeerbediening toe

 • Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

 • Klik op voeg een input toe.

 • Klik op sfeerbediening in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De sfeerbediening verschijnt in het plan.

 • Sleep de sfeerbediening naar de juiste plaats en geef haar een herkenbare naam.

 • Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd is.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Creëer een actie 'Sfeer ontspannen'


Voor elke sfeer die je programmeert moet je een actie definiëren. Je kunt maximaal 8 sferen per sfeerbediening aanmaken.

 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.

 • Geef de actie een naam die aansluit bij de sfeer die je wilt creëren. 

 • Kies de locatie van de sfeerbediening uit de keuzelijst.

 • Klik op verder.

 • Klik op de sfeerbediening in het plan. De sfeerbediening splitst in acht knoppen.

 • Klik op de eerste knop. Een pop-upvenster verschijnt.

 • Kies een symbool uit de keuzelijst en klik op sluiten.


Het gekozen symbool zal verschijnen op het display van de sfeerbediening.

Het pop-upvenster sluit.

 • Klik op de outputs in het plan om ze te koppelen aan de actie voor deze sfeer.

 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

 • Stel voor elke gekoppelde output het gewenste start- en stopgedrag in.

Licht en temperatuur zijn belangrijke factoren in het creëren van een sfeer. De software laat toe om outputs als dimbare lichten, rolluiken, jaloezieën en thermostaat te koppelen en een specifiek gedrag te geven. Bijvoorbeeld dimbare lichten op 50% inschakelen, de thermostaat een specifiek verwarmingsprogramma laten uitvoeren. 

 • Klik onderaan op het scherm op verder om naar het tabblad voorwaarden  te gaan.


Je kunt een sfeer koppelen aan een voorwaarde. Bijvoorbeeld of het buiten licht of donker is, of een bepaald tijdstip. In dit voorbeeld wordt een lichtsensor gekoppeld aan de sfeer zodat deze enkel gestart kan worden als het buiten donker is.

 • Klik op voeg een voorwaarde toe.

 • Geef de voorwaarde een naam.

 • Klik op ja (filter). De eindklant start de actie manueel op met een druk op de sfeerbediening.

 • Klik op voeg een extra input toe.

 • Klik op digitale sensor in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De digitale sensor verschijnt in het plan.

 • Sleep de digitale sensor naar de juiste plaats en geef hem een naam.

 • Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd is.

 • Klik op opslaan.

 • Klik op de lichtsensor in het plan om hem als voorwaardespeler te koppelen aan de actie.

 • Klik op verder. Je gaat naar een overzicht van het start- en stopgedrag voor wanneer de voorwaarde vervuld is (donker) en wanneer die niet vervuld is (licht).

Ja staat hier voor donker. Neen staat licht. 

Uiteraard moet je de lichtsensor zelf nog afstellen om zeker te zijn dat hij een signaal afgeeft wanneer het donker wordt. 

 • Klik op Neen.


Er is geen gedrag gedefinieerd. Aangezien de sfeer alleen geactiveerd mag worden als het donker is, hoef je geen gedrag te definiëren voor wanneer het buiten licht is. 

 • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

 • Herhaal de stappen totdat je alle sferen hebt gemaakt. 

Resultaat

Als je klaar bent kun je verdergaan met de stap Kastopbouw of de stap Realisatie.

In het stappenplan Sfeer met tijdsautomatisering wordt uitgelegd hoe je een sfeer automatisch kunt laten starten op een bepaald tijdstip.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.