Skip to main content
Skip table of contents

Plan tekenen

Situatie

Elk project wordt opgebouwd op basis van een grondplan. Dit laat toe om de inputs en outputs logisch te plaatsen. Dit stappenplan toont je hoe je een plan moet tekenen.

Het plan dient enkel ter visuele ondersteuning. De software doet er niets mee. Voeg op het plan de nodige info toe opdat je je er goed op kan oriënteren. 

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is.

Stap 1: Open het tekenscherm

  • Klik in de stap Projectinformatie op tekenen.

Het tekenscherm verschijnt.

Ook wanneer je een afbeelding wil uploaden, klik je in dit scherm op tekenen.

Stap 2: Teken een plan

Begin steeds linksboven te tekenen aangezien het programma daar opstart.

Linksonder zie je in welk deel van het totale werkvlak je bezig bent.

Met het handje kun je het zichtbare deel verslepen.

Laat eventueel enige ruimte vrij rond je plan, zodat je nadien nog toevoegingen kan aanbrengen. Na het tekenen kan het plan namelijk niet meer als één geheel verschoven worden.
Als je een afbeelding hebt van het plan, kun je deze uploaden


  • Klik op het rechthoek icoontje met de gewenste lijndikte.
  • Plaats de cursor op het werkvlak, druk op de linkermuisknop en houd deze ingedrukt terwijl je de rechthoek trekt.
  • Laat los om de rechthoek te bevestigen. 

  • Klik op ongedaan maken als je niet tevreden bent over de rechthoek. 
  • Om deuren en ramen te tekenen maak je eerst de nodige openingen in de muren door delen van die lijnen uit te gommen met de knop uitvegen. 
  • Teken daarna ramen en deuren met een fijne lijn.


Verschillende verdiepingen kunnen niet in een nieuw bestand geplaatst worden. Alle onderdelen van éénzelfde programmatie staan in één bestand. Verdiepingen teken je naast, of onder elkaar op het werkvlak.


  • Voeg met de functie tekst zo nodig namen en andere informatie toe.

  • Selecteer de cursor en klik op onderdelen van de tekening om ze te verslepen, vergroten, verkleinen, roteren of verwijderen. Gebruik hiervoor de symbolen in en rond het geselecteerde onderdeel.
  • Klik op opslaan als de tekening voldoet om terug te keren naar het startscherm van de stap Projectinformatie


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.