Skip to main content
Skip table of contents

Sfeer met tijdsautomatisering


Situatie

In dit stappenplan wordt een sfeer 'tv-kijken' toegevoegd met een tijdsautomatisering en een geschakeld stopcontact.  

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is het project Sfeer met voorwaarde donker

Stap 1: Creëer een actie 'sfeer tv-kijken'

 • Klik bovenaan in het menu op Creatie.
 • Klik op voeg een actie toe.De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
 • Sleep de actie naar de juiste plaats.
 • Geef de actie een naam die aansluit bij de sfeer die je wilt creëren.
 • Kies de locatie van de sfeerbediening uit de keuzelijst.

 • Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

De sfeer tv-kijken activeert een geschakeld stopcontact waarop de tv is aangesloten.

 • Klik op voeg een extra output toe.
 • Klik op geschakeld stopcontact in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm.
 • Sleep het geschakelde stopcontact naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
 • Kies de locatie van de sfeerbediening uit de keuzelijst.

 • Klik op opslaan.
 • Klik op de sfeerbediening in het plan. De sfeerbediening splitst in acht knoppen.
 • Klik op een vrije knop. Een pop-upvenster verschijnt.
 • Kies het symbool tv-kijken uit de keuzelijst en klik op sluiten. Het gekozen symbool zal verschijnen op het display van de sfeerbediening. Het pop-upvenster sluit.
 • Klik op de outputs in het plan om ze te koppelen aan de actie voor deze sfeer.
 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

 • Stel nu voor elke gekoppelde output het gewenste start- en stopgedrag in.
 • Klik onderaan het scherm op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
 • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
 • Klik op voeg een tijdstip toe.
 • Voer een tijdstip en frequentie in.

Je kunt bijvoorbeeld instellen dat de sfeer tv-kijken op weekdagen automatisch om 16:00 uur start om te voorkomen dat kinderen al eerder tv kunnen kijken. 
 • Klik op stop deze actie automatisch na een bepaalde tijd.


Om energie te besparen is het raadzaam om de sfeer (actie) na een bepaalde tijd automatisch te laten stoppen.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat

Je kunt nu verdergaan met de stappen Kastopbouw en Realisatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.