Skip to main content
Skip table of contents

Handmatig gebruik van de slimme stekker

In een installatie zonder draadloze slimme hub (552-00001) kun je de knop op de slimme stekker gebruiken om het ingeplugde toestel in en uit te schakelen.

Sluit de voeding aan op de installatie.

Gedrag van de slimme stekker

Druk op de knop op de slimme stekker om die in of uit te schakelen.

  • De ledfunctie op de slimme stekker kan niet uitgeschakeld worden. Als je de led wilt kunnen uitschakelen, raden we aan om het geconnecteerde schakelbare stopcontact te gebruiken.

  • Let op als de slimme stekker wordt gebruikt voor toestellen die niet uitgeschakeld zouden mogen worden (bv. koelkast of diepvriezer). Als je de slimme stekker wilt gebruiken voor toestellen die niet uitgeschakeld mogen worden, raden we aan om het geconnecteerde schakelbare stopcontact te gebruiken.

  • Als je de knop meer dan 10 sec. ingedrukt houdt, wordt de slimme stekker gereset en gaat hij in verbindingsmode (led knippert afwisselend oranje en groen). Dit proces kan niet onderbroken worden door de gebruiker.

Ledgedrag

De led is uit wanneer de slimme stekker niet met je Niko Home Control installatie verbonden is.

Meting van het energieverbruik

Na het inschakelen begint de slimme stekker gegevens te verzamelen over het energieverbruik van het ingeplugde toestel. Je kunt deze verbruiksgegevens raadplegen zodra de slimme stekker verbonden is met een Niko Home Control installatie. Ga voor meer informatie naar Geconnecteerd gebruik.

Veiligheidsmechanisme

De slimme stekker heeft een standaard ingebouwde overstroombeveiliging.

De slimme stekker schakelt automatisch uit en de rode led brandt wanneer een defect ingeplugd toestel gedurende meer dan 10 sec. een overstroom van meer dan 16 A veroorzaakt.

Verwijder altijd het defecte ingeplugde toestel voor je de slimme stekker opnieuw activeert. Druk één keer op de knop om de slimme stekker opnieuw te activeren.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.