Skip to main content
Skip table of contents

Ledgedrag op de slimme stekkerRedenActie
Led is uit


Normale werking wanneer de slimme stekker uitgeschakeld isDe slimme stekker werkt zoals het hoort
De slimme stekker heeft geen stroomControleer de bekabeling en de zekering in de elektriciteitskast
De slimme stekker werkt niet naar behorenNeem contact op met Niko customer services
De slimme stekker is niet verbonden met de draadloze slimme hub

Verbind de slimme stekker met de draadloze slimme hub (552-00001) via de Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home app

Groene led brandt continu

Normale werking wanneer de slimme stekker ingeschakeld is en verbonden is met het Zigbee® netwerk

De slimme stekker werkt zoals het hoort

Led knippert afwisselend oranje en groen

De slimme stekker maakt verbinding met het Zigbee® netwerk

  • Wacht tot de groene led snel knippert.
  • De verbinding is gelukt als de groene led drie seconden brandt
  • De verbinding is mislukt als de rode led drie seconden brandt
Groene led knippert

De slimme stekker voert een software-upgrade uit

  • De upgrade is gelukt als de groene led drie seconden brandt
  • De upgrade is mislukt als de rode led drie seconden brandt
  • Je kunt je slimme stekker tijdens het upgraden gebruiken
Rode led knippert

De slimme stekker bereidt een reset voor

Wacht tot de reset is voltooid (zie Reset)

Rode led knippert eerst vijf seconden en brandt vervolgens continu

De slimme stekker voert een reset uitWacht tot de reset is voltooid (zie Reset )
Rode led brandt continu

De slimme stekker is in belastingsbeschermmode

De slimme stekker werd buiten de normale werkingsomstandigheden gebruikt:

  1. Verwijder het ingeplugde toestel
  2. Wacht minstens 5 min. voor je op de ledtoets drukt om de normale werking te hervatten (*)
  3. Vervang de slimme stekker als het probleem zich blijft voordoen

(*) Reactiveren wordt standaard 5 min. geblokkeerd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.