Skip to main content
Skip table of contents

Geconnecteerd gebruik van de slimme stekker

Met een draadloze slimme hub (552-00001) en de Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home app heb je meer geavanceerde opties.

Op dit moment is het niet mogelijk om een slimme stekker te gebruiken met een Niko Home Control installatie voor busbekabeling. Niko werkt aan een oplossing en zal deze pagina bijwerken zodra die er is.

Voorwaarden

 • Je hebt de draadloze slimme hub geïnstalleerd (zie Draadloze slimme hub).
 • Je hebt de draadloze slimme hub verbonden met je thuisnetwerk (zie Draadloze slimme hub).
 • Je hebt de Niko Home Control installatie geregistreerd op mynikohomecontrol.niko.eu
 • Je hebt je installatie bijgewerkt naar versie 2.9.1 of later.
 • Je hebt:
  • de Niko Home app op je mobiele toestel geïnstalleerd en je bent ingelogd.
  • OF hebt de Niko Home Control programmeersoftware op je computer (Windows of Mac) geïnstalleerd.

Programmeren

Je kunt de slimme stekker programmeren met de Niko Home app of met de Niko Home Control programmeersoftware.

Gedrag van de slimme stekker

Om de slimme stekker in of uit te schakelen:

 • Druk je op de bedieningsknop van de slimme stekker.
 • OF gebruik je in de Niko Home app de Niko Home Control toetsen in Niko Home Control acties en routines (sferen, timers, kalenders, voorwaarden)

In beide gevallen wordt in de Niko Home app de status van de slimme stekker weergegeven.Mijn slimme stekkerMijn slimme stekkerWanneer je meerdere slimme stekkers in één Niko Home Control actie of routine bedient (bv. standaard alles-uit), zullen de slimme stekkers één voor één aangestuurd worden. Hou rekening met eventuele vertraging.

Ledgedrag

De led kleurt groen wanneer de slimme stekker aan staat.

De led gaat uit wanneer de slimme stekker wordt uitgeschakeld.

Meting van het energieverbruik

Na het inschakelen begint de slimme stekker gegevens te verzamelen over het energieverbruik van het ingeplugde toestel. Wanneer een slimme stekker geïnstalleerd en geadresseerd is, kun je die verbruiksgegevens als meetkanaal raadplegen in de tab 'Energie' van de Niko Home app.

Per slimme stekker zijn de volgende gegevens beschikbaar:

 • Historisch dag-, week-, maand- en jaarverbruik (in kWh)
 • Totaalverbruik (in kWh)
 • Realtimeverbruik (in W of kW)

Drempelwaarden energieverbruik

De slimme stekker kan Niko Home Control acties en routines starten wanneer het energieverbruik een bepaalde waarde bereikt en kan meldingen creëren. Er kunnen tot 3 drempelwaarden ingesteld worden (enkel in geconnecteerd gebruik).

Gebruik de Niko Home Control programmeersoftware om de drempelwaarden voor het energieverbruik in te stellen. Je stelt de drempelwaarden in tijdens het creëren van de overeenstemmende voorwaardelijke acties.

Wanneer een bepaalde verbruikswaarde wordt bereikt, kan de slimme stekker:

 • Een melding geven op je mobiele toestel en/of touchscreen. Je bepaalt de melding met de Niko Home Control programmeersoftware in de overeenstemmende voorwaardelijke actie. Ga voor meer informatie over voorwaardelijke acties naar Handleiding software Niko Home Control II > Menu Creëren - Voorwaardelijke actie.
 • Een andere Niko Home Control actie of routine starten.
 • De slimme stekker uitschakelen.

Op dit moment is het niet mogelijk om met de Niko Home app verbruiksdrempels in te stellen voor een slimme stekker. Hou de updates voor de Niko Home app in de gaten voor de beschikbaarheid hiervan.

Melding i.v.m. veiligheidsmechanisme

De slimme stekker heeft een ingebouwde overstroombeveiliging (zie Handmatig gebruik). Wanneer dit veiligheidsmechanisme in werking treedt, wordt er, enkel in geconnecteerd gebruik, een melding verzonden naar je mobiele toestel en/of touchscreen om je op de hoogte te brengen van het probleem.

Verwijder altijd het defecte ingeplugde toestel voor je de slimme stekker opnieuw activeert. Druk één keer op de knop om de slimme stekker opnieuw te activeren.

Bekende beperkingen

 • Op dit moment is het niet mogelijk om een slimme stekker te verbinden met een Niko Home Control installatie voor busbekabeling. Niko werkt aan een oplossing en zal deze pagina bijwerken zodra die er is.
 • Het is niet mogelijk om verbruiksdrempels (= een voorwaardelijke actie) in te stellen voor een slimme stekker.
 • Er kunnen maximaal 25 slimme stekkers verbonden worden met een Niko Home Control installatie.

 • Je kan maar één slimme stekker tegelijk adresseren/verbinden. Als je meerdere slimme stekkers tegelijk adresseert, weet je niet van welke slimme stekker de Niko Home app of de Niko Home Control programmeersoftware als eerste het adres zal ontvangen.
 • Tijdens het adresseren/verbinden van een slimme stekker is interferentie van andere adresseerverzoeken mogelijk (bv. aangrenzende appartementen die hun Niko Home Control installatie op hetzelfde moment adresseren).
 • Als de draadloze slimme hub uitvalt, kun je de status van de slimme stekker handmatig wijzigen. Je handmatige status zal echter overschreven worden door de laatste bekende status, zodra de draadloze slimme hub weer online is.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.