Skip to main content
Skip table of contents

Geconnecteerd gebruik

Met een draadloze slimme hub (552-00001) en de Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home app heb je meer geavanceerde opties.

 Je kunt dit toestel ook gebruiken in een busbekabelingsinstallatie met de draadloze bridge voor Niko Home Control (550-00640).

Voorwaarden

 • Je hebt de draadloze slimme hub geïnstalleerd (zie Draadloze slimme hub).

 • Je hebt de draadloze slimme hub verbonden met je thuisnetwerk (zie Draadloze slimme hub).

 • Je hebt de Niko Home Control installatie geregistreerd op mynikohomecontrol.niko.eu

 • Je hebt:

  • de Niko Home app op je mobiele toestel geïnstalleerd en bent ingelogd;

  • OF hebt de Niko Home Control programmeersoftware op je computer (Windows of Mac).

Programmeren

Je kan het geconnecteerde stopcontact programmeren met de Niko Home app.

Gedrag van het geconnecteerde stopcontact

Je kan het geconnecteerde stopcontact op een van de volgende manieren aan of uit te schakelen:

 • Druk op de ledtoets van het geconnecteerde stopcontact.

 • Gebruik in de Niko Home app de Niko Home Control toetsen in Niko Home Control acties en routines (sferen, timers, kalenders, voorwaarden)

In beide gevallen wordt in de Niko Home app de status van het geconnecteerde stopcontact weergegeven.Mijn geconnecteerd stopcontactMijn geconnecteerd stopcontact • In de Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home app kun je selecteren om het geconnecteerde stopcontact altijd aan te houden (bv. voor een koelkast). In dat geval kan het geconnecteerde stopcontact niet uitgeschakeld worden met de ledtoets op het apparaat of in acties.

 • Wanneer je meerdere geconnecteerde stopcontacten in één Niko Home Control actie of routine bedient (bv. standaard alles-uit), zullen de geconnecteerde stopcontacten één voor één aangestuurd worden. Hou rekening met eventuele vertraging.

Ledgedrag op het geconnecteerde stopcontact

De led kleurt wit wanneer het geconnecteerde stopcontact aan staat.

De led gaat uit wanneer het geconnecteerde stopcontact wordt uitgeschakeld.

In geconnecteerd gebruik kun je de witte led op het geconnecteerde stopcontact (bv. in slaapkamers) uitschakelen via de Niko Home Control programmeersoftware of de Niko Home app.

Meting van het energieverbruik

Na het aanschakelen begint het geconnecteerde stopcontact gegevens te verzamelen over het energieverbruik van het ingeplugde toestel. Wanneer een geconnecteerd stopcontact geïnstalleerd en geadresseerd is, kan je die verbruiksgegevens als meetkanaal raadplegen in de tab 'Energie' van de Niko Home app.

Per geconnecteerd stopcontact kun je de volgende gegevens raadplegen:

 • Historisch dag-, week-, maand- en jaarverbruik (in kWh)

 • Totale verbruik (in kWh)

 • Realtimeverbruik (in W of kW)

 • Wanneer de verbinding tussen de draadloze slimme hub en het geconnecteerde stopcontact wordt verbroken, zal het geconnecteerde stopcontact 25 uur lang samples van 15 min. van de energiegegevens opslaan. Zodra de verbinding wordt hersteld, verstuurt het geconnecteerde stopcontact de gegevens naar de draadloze slimme hub.

 • Als de verbinding tussen het geconnecteerde stopcontact en de draadloze slimme hub langer dan 25 uur verbroken is, of als je het geconnecteerde stopcontact intussen hebt uitgeschakeld, zal de globale verbruiksteller al het verbruik blijven optellen. De tussentijdse waarden van 15 min. gaan wel verloren. Dat resulteert in een sprong in de grafieken, maar de algemene verbruiksgegevens gaan niet verloren.

 • Als het geconnecteerde stopcontact defect is, gaan de energiegegevens die nog niet naar de draadloze slimme hub verstuurd waren verloren.

 • Wanneer een nieuw geconnecteerd stopcontact (recht uit de verpakking) voor het eerst met de Niko Home Control installatie wordt verbonden, kan het zijn dat die al een verbruikshistoriek van enkele kWh (ongeveer 7 kWh) aangeeft. Dat komt doordat het meetmechanisme in de fabriek werd getest. Deze waarde kan indien gewenst gewist worden, door het geconnecteerde stopcontact terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en opnieuw te verbinden met de installatie.

Drempelwaarden energieverbruik

Het geconnecteerde stopcontact kan Niko Home Control acties en routines starten wanneer het energieverbruik een bepaalde waarde bereikt, en kan meldingen creëren. Er kunnen tot 3 drempelwaarden ingesteld worden (enkel in geconnecteerd gebruik).

Gebruik de Niko Home Control programmeersoftware om de drempelwaarden voor het energieverbruik in te stellen. Je stelt de drempelwaarden in tijdens het creëren van de overeenstemmende voorwaardelijke acties.

Wanneer een bepaalde verbruikswaarde wordt bereikt, kan het geconnecteerde stopcontact:

 • Een melding geven op je mobiele toestel en/of touchscreen. Je bepaalt de melding met de Niko Home Control programmeersoftware in de overeenstemmende voorwaardelijke actie. Ga voor meer informatie over voorwaardelijke acties naar Handleiding software Niko Home Control II > Menu Creëren - Voorwaardelijke actie.

 • Een andere Niko Home Control actie of routine starten.

 • Het geconnecteerde stopcontact uitschakelen.

Op dit moment is het niet mogelijk om met de Niko Home app verbruiksdrempels in te stellen voor een geconnecteerd stopcontact. Hou de updates voor de Niko Home app in de gaten voor de beschikbaarheid hiervan.

Melding i.v.m. veiligheidsmechanisme

Het geconnecteerde stopcontact heeft een ingebouwde veiligheid tegen oververhitting en overstroom (zie handmatig gebruik). Wanneer een van deze veiligheidsmechanismen in werking treedt, wordt er, enkel in geconnecteerd gebruik, een melding verzonden naar je mobiele toestel en/of touchscreen om je op de hoogte te brengen van het probleem.

Verwijder altijd het defecte ingeplugde toestel voor je het geconnecteerde stopcontact opnieuw activeert. Druk één keer op de ledtoets om het geconnecteerde stopcontact opnieuw te activeren.

Na een oververhitting duurt het minstens 5 minuten voor je het geconnecteerde stopcontact opnieuw kan activeren (mechanisme van thermische hysteresis). Reactiveren wordt standaard 5 min. geblokkeerd. In parallel wordt een afkoelingsmechanisme geactiveerd om reactivering na oververhitting te voorkomen. De duur van de afkoeling is onbekend, wegens de onvoorspelbare omgevingsomstandigheden.

Gekende beperkingen

 • Op dit moment is het niet mogelijk om een geconnecteerd stopcontact te verbinden met een Niko Home Control installatie voor busbekabeling. Niko werkt aan een oplossing en zal deze pagina bijwerken zodra die er is.

 • Op dit moment is het niet mogelijk om met de Niko Home app verbruiksdrempels (voorwaardelijke acties) in te stellen voor een geconnecteerd stopcontact. Hou de updates voor de Niko Home app in de gaten voor de beschikbaarheid hiervan.

 • Er kunnen maximaal 25 geconnecteerde stopcontacten verbonden worden met een Niko Home Control installatie.

 • Je kan maar één geconnecteerd stopcontact tegelijk adresseren/verbinden. Als je meerdere geconnecteerde stopcontacten tegelijk adresseert, weet je niet welk adres de Niko Home app of de Niko Home Control programmeersoftware als eerste zal ontvangen.

 • Tijdens het adresseren/verbinden van een geconnecteerd stopcontact is interferentie van andere adresseerverzoeken mogelijk (bv. aangrenzende appartementen die hun Niko Home Control installatie op hetzelfde moment adresseren).

 • In Niko Home Control programmeersoftware versie 2.7.2 is het niet mogelijk om een geconnecteerd stopcontact die als altijd-aan geprogrammeerd is opnieuw te adresseren. Om zo'n geconnecteerd stopcontact opnieuw te adresseren, moet je die eerst terugzetten naar de fabrieksinstellingen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.