Skip to main content
Skip table of contents

Ledgedrag op het geconnecteerde stopcontactRedenActie
Led is uit
Normale werking wanneer het stopcontact uitgeschakeld isHet stopcontact werkt correct
Het stopcontact staat niet onder stroomControleer de bekabeling en de zekering in de elektriciteitskast
Het stopcontact werkt niet correctNeem contact op met de Niko klantendienst
Witte led brandt continu (*)

Normale werking wanneer het stopcontact aangeschakeld isHet stopcontact werkt correct
Rode led knippert

De verbinding met de slimme hub is tijdelijk onderbrokenDe verbinding zal automatisch hersteld worden. Indien dit niet het geval is, trek de stekker van de draadloze slimme hub uit en steek hem opnieuw in. Controleer of het stopcontact nog steeds binnen het bereik van de draadloze slimme hub is. Neem contact op met de Niko klantendienst als het probleem zich blijft voordoen.
Rode led brandt continuOververhitting

Het stopcontact werd buiten de normale werkomstandigheden gebruikt

1. Verwijder het ingeplugde toestel

2. Wacht minstens 5 min. voor je op de ledtoets drukt om de normale werking te hervatten (**)

3. Vervang het stopcontact als het probleem zich blijft voordoen

Overstroom (> 16 A gedurende 10 sec.)
Blauwe led knippert

  • Verbinding aan het maken met het Zigbee®-netwerk
  • Stopcontact is bezig met upgraden (sommige versies van stopcontacten)

Wacht tot de led stopt met knipperen

Tijdens een upgrade kan je gebruikmaken van je geconnecteerd stopcontact. (***)

Blauwe led brandt 4 sec.

Succesvol verbonden met het Zigbee®-netwerkHet stopcontact werkt correct

(*) In geconnecteerd gebruik kun je de witte led op het geconnecteerde stopcontact uitschakelen via de Niko Home Control programmeersoftware of de Niko Home app.

(**) Reactiveren wordt standaard 5 min. geblokkeerd. In parallel wordt een afkoelingsmechanisme geactiveerd om reactivering na oververhitting te voorkomen. De duur van de afkoeling is onbekend, wegens de onvoorspelbare omgevingsomstandigheden.

(***) Tijdens een upgrade is het mogelijk dat de led van je geconnecteerd stopcontact blauw knippert. Deze functie werd in de oorspronkelijke geconnecteerde stopcontacten tijdens de productie geïmplementeerd. In latere softwareversies is deze knipperende functie tijdens upgraden echter verwijderd. Bij het geconnecteerde stopcontact gebeurt upgraden op een transparante manier waarbij het tijdens die upgrade operationeel blijft.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.