Skip to main content
Skip table of contents

Handmatig gebruik

In een installatie zonder draadloze slimme hub (552-00001) kan je het geconnecteerde stopcontact gebruiken om het ingeplugde toestel aan en uit te schakelen door op de ledtoets op het geconnecteerde stopcontact te drukken.

Sluit de voeding aan op de installatie.

Gedrag van het geconnecteerde stopcontact

Druk op de ledtoets op het geconnecteerde stopcontact om het geconnecteerde stopcontact aan of uit te schakelen.

  • Bij handmatig gebruik kan je de lokale schakelaar van het geconnecteerde stopcontact niet onbruikbaar maken (bv. iemand kan je koelkast per ongeluk uitschakelen). Bij geconnecteerd gebruik kan je de lokale schakelaar onbruikbaar maken via de Niko Home Control programmeersoftware.
  • Als je binnen zes seconden 3x of meer op de ledtoets drukt, gaat het geconnecteerde stopcontact max. 300 sec. in verbindingsmodus (led knippert blauw). Dit proces kan niet onderbroken worden door de gebruiker.

Ledgedrag op het geconnecteerde stopcontact

De led kleurt wit wanneer het geconnecteerde stopcontact aan staat.

De led gaat uit wanneer het geconnecteerde stopcontact wordt uitgeschakeld.

Meting van het energieverbruik

Na het aanschakelen begint het geconnecteerde stopcontact gegevens te verzamelen over het energieverbruik van het ingeplugde toestel. Je kan deze verbruiksgegevens raadplegen zodra het geconnecteerde stopcontact verbonden is met een Niko Home Control installatie. Ga voor meer informatie naar Geconnecteerd gebruik.

Veiligheidsmechanisme

Het geconnecteerde stopcontact heeft een standaard ingebouwde veiligheid tegen oververhitting en overstroom.

Het geconnecteerde stopcontact schakelt automatisch uit en de ledtoets kleurt rood in de volgende gevallen:

  • Een defect ingeplugd toestel veroorzaakt een overstroom van meer dan 16 A gedurende meer dan 10 sec.
  • Een interne oververhitting van het geconnecteerde stopcontact.

Verwijder altijd het defecte ingeplugde toestel voor je het geconnecteerde stopcontact opnieuw activeert. Druk één keer op de ledtoets om het geconnecteerde stopcontact opnieuw te activeren.

Na een oververhitting duurt het minstens 5 minuten voor je het geconnecteerde stopcontact opnieuw kan activeren (mechanisme van thermische hysteresis).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.