Skip to main content
Skip table of contents

De drukknopinterface programmeren

Functie van de knop

Gebruik de Niko Home Control programmeersoftware om een basisactie of een routine toe te wijzen aan elke knop die aangesloten is op een circuitdraad van de drukknopinterface. 

Gedrag van de feedbackled (550-20025)

Configureer het gedrag van de feedbackled voor een basisactie in de Niko Home Control programmeersoftware. Het kan ingesteld worden om:

  • directe of geïnverteerde feedback op een basisactie/routine te geven

  • te gebruiken als oriëntatielicht (= 'Altijd AAN')

  • 'Altijd AAN'

  • 'Altijd UIT'

Het standaardgedrag van de feedbackled wordt bepaald door de basisactie/routine die aan een actieknop gekoppeld is.
Houd er rekening mee dat sommige specifieke routines een vast ledgedrag hebben.

Een fysieke knop adresseren

Elke fysieke drukknopinterface heeft een uniek adres en moet toegewezen worden aan een knop die in de programmeersoftware is aangemaakt.
Dat adres wordt geregistreerd tijdens de adresseerfase door op één van de actieknoppen te drukken.
Via een upload wordt het opgeslagen op de connected controller.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.