Skip to main content
Skip table of contents

Generieke bedieningen

In een Niko Home Control II installatie op busbekabeling hebben de generieke drukknoppen één of meerdere actieknoppen waarmee je verschillende basisactie en routines geconfigureerd in de Niko Home Control programmeersoftware kunt aansturen.
In de programmeersoftware kan elke actieknop toegewezen worden aan elke aangemaakte basisactie of routine. Bovendien zet de drukknopinterface een schakelimpuls van een externe drukknop om in een Niko Home Control buscommando. 

Er zijn vier types van generieke drukknoppen verkrijgbaar in alle huidige Niko afwerkingen en kleuren:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.