Skip to main content
Skip table of contents

Drukknopinterfaces

Beschrijving

De drukknopinterface wordt gebruikt om potentiaalvrije N.O.-drukknoppen of NPN-transistoruitgangen aan te sluiten op de Niko Home Control installatie. De interface zet de schakelimpuls van de drukknoppen om in een Niko Home Control buscommando.

Afhankelijk van het model, kan je één tot vier (550-20000), of één of twee (550-20025) drukknoppen of NPN-transistoruitgangen aansluiten.

Elk ingangscontact van de drukknopinterface met leds (500-20025) heeft een feedbackled die kan worden gebruikt als controlelampje of oriëntatielicht.

In de programmeersoftware kan elke actieknop die is aangesloten op de circuitdraad van de drukknopinterface worden toegewezen aan elke soort basisactie of routine die is aangemaakt.

Overzicht

550-20000550-20025

4 ingangscontacten

geen feedbackleds

2 ingangscontacten

2 feedbackleds (1 per ingangscontact)

Technische gegevens

 • 550-20000:
  • Geschikt voor maximaal vier potentiaalvrije N.O.-drukknoppen of NPN-transistoruitgangen
 • 550-20025:
  • Geschikt voor één of twee potentiaalvrije N.O.-drukknoppen of NPN-transistoruitgangen
  • De bevestigde feedbackleds niet verwijderen of vervangen
 • Rustspanning: 8 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
 • Maximale afstand tot drukknop: 2 m
 • Alleen aansluiten op een ZLVS-contact (zeer lage veiligheidsspanning)
 • In een buitenomgeving alleen gebruiken in combinatie met een spatwaterdichte behuizing (bv. Niko Hydro)
 • Afmetingen (HxBxD): 41,5 x 20,9 x 5 mm
 • Markering: CE
 • Omgevingstemperatuur: -25 – +55°C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.