Skip to main content
Skip table of contents

De drukknop met led(s) en comfortsensoren programmeren

Temperatuur- en vochtigheidssensor

De temperatuursensor kan geprogrammeerd worden als een input voor aansturing in multizone (verwarming/koeling en ventilatie) om je energie-efficiëntie te verhogen en algemeen comfort te behouden.
Verder kunnen de temperatuurwaarden gebruikt worden als een input in een voorwaarde. Vanaf versie 2.20 kunnen ook de vochtigheidswaarden gebruikt worden.
Voeg hiervoor een (of beide) waarde(s) toe aan de 'IF'-voorwaarde.

Vanaf versie 2.20 van de programmeersoftware kan je de temperatuur-/vochtigheidswaarde in de Niko Home app weergeven.
Je dient hiervoor enkel de visualisering te activeren voor een mobiele app-profiel in het menu 'Dashboard'.
Met die functie kan je de temperatuur weergeven als een knop nog niet is toegevoegd aan een routine 'temperatuuraansturing'.

Je kan de temperatuur of waarde van de vochtigheidssensor van een specifieke drukknop weergeven op de Digital black.
Gebruik de Niko Home app om deze weergave te selecteren in de weergave-instellingen van de respectievelijke Digital black.

Functie van de knop

Gebruik de Niko Home Control programmeersoftware om een basisactie of een routine toe te wijzen aan elke actieknop. 

Gedrag van de feedbackled

Configureer het gedrag van de feedbackled voor een basisactie in de Niko Home Control programmeersoftware. Het kan ingesteld worden om:

  • directe of geïnverteerde feedback op een basisactie/routine te geven

  • te gebruiken als oriëntatielicht (= 'Altijd AAN')

  • 'Altijd AAN'

  • 'Altijd UIT'

Het standaardgedrag van de feedbackled wordt bepaald door de basisactie/routine die aan een actieknop gekoppeld is.
Houd er rekening mee dat sommige specifieke routines een vast ledgedrag hebben.

Adresseren van een fysieke knop

Elke actieknop heeft een uniek adres en dient toegewezen te worden aan een knop die in de programmeersoftware is aangemaakt.
Dat adres wordt geregistreerd tijdens de adresseerfase door op één van de actieknoppen te drukken.
Via een upload wordt het voor verdere handelingen opgeslagen op de connected controller.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.