Skip to main content
Skip table of contents

Vedligeholdelse og fejlfinding af Digital black, 24 V

Genstart

Indstillingerne for dine Digital black gemmes.

Fejlmeddelelsen "Netværket blev ikke fundet"

Din Digital black viser meddelelsen "Netværket blev ikke fundet", hvis den trådløse forbindelse til dit hjemmenetværk afbrydes. Din Digital black forbindes automatisk til det trådløse netværk, når det igen er inden for rækkevidde og fungerer normalt.

Hvis meddelelsen forbliver synlig i en længere periode uden nogen kendt årsag, kan du prøve følgende:

 • Brug din mobilenhed til at kontrollere signalstyrken for det trådløse netværk, der hvor din Digital black er placeret.
 • Kontroller signalstyrken på din Digital black (se nedenfor).
 • Kontroller, om andre netværksforbindelser fungerer (f.eks. din trådløse printer).
 • Kontroller, om den trådløse smart hub eller controlleren stadig har netværksforbindelse.
 • Kontroller, hom Niko Home appen fungerer korrekt.
 • Genstart din Digital black (se ovenfor).

Hvis ingen af ovenstående forslag løser problemet, skal du fortsætte som følger:

 1. Tryk på "Genscan QR-kode" på skærmen.
 2. Åbn Niko Home appen og slet din Digital black på listen. Den defekte Digital black bliver grå.
 3. Opret forbindelse fra din Digital black til dit Niko Home Control netværk igen.

Digital black softwareversion, netværksoplysninger og signalstyrke

Tryk tre gange på den øverste højre pixel i det synlige visningsområde for at få vist Digital black informationsskærmen.

Du finder signalstyrken i bunden af skærmen (-xx dBm):

 • > -50 dBm: fremragende signalstyrke
 • -50 tot -60 dBm: god signalstyrke
 • -60 to -70 dBm: rimelig signalstyrke
 • < -70 dBm: svag signalstyrke

Se Wi-Fi-netværk for mere information.

Udskiftning af en defekt Digital black

 1. Fjern den defekte Digital black og installer en ny.
 2. Onboard den nye Digital black i din Niko Home Control installation.

Onboarding af din Digital black mislykkes

Kontroller Wi-Fi-netværkssiden eller siden Tilslutning af din Digital black, 24 V til din Niko Home Control installation, hvis du ikke kan onboarde din Digital black.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.