Skip to main content
Skip table of contents

Demontering af Digital black, 24 V

Gør som følger for at demontere Digital black:

Sluk for strømmen.


  1. Løsn sikkerhedsskruen i bunden af skærmen, hvis den har været brugt. Brug en unbrakonøgle på 2 mm.
  2. Træk forsigtigt i bunden af skærmen for at fjerne den fra monteringsunderlaget.
  3. Skru griberne eller de øverste/nederste vægmonteringsskruer af og træk forsigtigt monteringsunderlaget ud af væggen.
  4. Tryk på ledningsudløserne på ledningsklemmerne og træk strømforsyningskablerne ud af klemmerne.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.