Skip to main content
Skip table of contents

Installation af Digital black, 24 V

Placering (ved brug af termostatfunktionen)

Den ideelle monteringshøjde er mellem 110 og 160 cm.

 • Monter ikke Digital black, 24 V:
  • I direkte sollys
  • Over lamper
  • På en ydervæg
  • I umiddelbar nærhed af en varmegenererende kilde (varmeapparat, radiator osv.) eller elektrisk udstyr, der kan udstråle varme (tv, computer, osv.).
  • Bag et gardin
 • Der må ikke være luftcirkulation bag termostaten. Luk om nødvendigt hullerne i indbygningsdåsen.
 • Skærmen må ikke dækkes til eller integreres i væggen. Dette vil blokere luftgennemstrømning i din Digital black og påvirke temperaturmålingen.

Installationsforberedelser

Sluk for strømmen.

 • Du kan tilføje flere Digital black til den samme strømforsyning, så længe det samlede forbrug for alleDigital black (5,5 W pr. Digital black) ikke overskrider det maksimale strømforbrug fra strømforsyningen inklusiv kabeltab.
 • Maks. 10 Digital black pr. enkelte strømforsyning af 60 W (340-00050) anbefales.
 • Du kan installere maks. 20 Digital black i din Niko Home Control installation.
 • Monter Digital black, 24 V 110-160 cm over gulvniveau. Hvis du bruger Digital black, 24 V som en "central betjeningsskærm" eller "zonetermostat" anbefales en monteringshøjde på 150-160 cm over gulvniveau.
 • Skruemontering kræver lodretjusterede skruer.

Mulig ledningsføring

Mulig ledningsføring 1: separat 24 Vdc-kabel

 • Tilslut Digital black, 24 V med et 2-leder 24 Vdc strømkabel til en separat 24 Vdc strømforsyning (340-00050 eller 340-00051).
 • Kontroller Wi-Fi-netværkssiden for at forberede den korrekte dataledningsføring og forbindelse til hjemmerouteren.

Mulig ledningsføring 2: separat ledningspar i dit buskabel

 • Tilslut ikke Digital black, 24 V direkte til Niko Home Control bussen (B1, B2).
 • Tilslut ikke Digital black, 24V direkte til "+" og "-" på controlleren.
 • Tilslut Digital black, 24 V med et andet ledningspar i bussen til en separat 24 Vdc strømforsyning (340-00050 eller 340-00051).

Kabeltype og -sektion

Tabellen herunder viser de anbefalede kabeltyper, kabelsektioner og den maksimale ledningslængde fra strømforsyningen til sidst tilsluttede Digital black.

Installation

Sluk for strømmen.

Anvend en striplængde på 8-10 mm.

 • Monter Digital black, 24 V 110-160 cm over gulvniveau. Hvis du bruger Digital black, 24 V som en "central betjeningsskærm" eller "zonetermostat" anbefales en monteringshøjde på 150-160 cm over gulvniveau.
 • Monter Digital black i en lodret væg i forhold til TOP-markeringen.
 • Skruemontering kræver lodretjusterede skruer.
 • Inden du monterer skærmdelen, skal du sørge for at fjerne støvbeskyttelsestapen fra monteringsunderlaget.

Bemærk: Hvis Digital black ikke let kan klikkes på monteringsbeslaget, kan du prøve følgende:

 1. Sikkerhedsskruen i bunden af displayet kan muligvis blokere klik-mekanismen. Kontroller, at sikkerhedsskruen er skruet stramt i UNLOCK-positionen (se trin d, men drej skruen i den modsatte retning for at låse den op).
 2. Digital black er muligvis ikke sat rigtigt ned over de fremspringende holdere øverst på monteringsbeslaget (se trin c). Prøv at sætte Digital black korrekt ned over de fremspringende holdere. Digital black skal let kunne klikkes fast på monteringsbeslaget. Prøv ikke at tvinge den, for da risikerer du at beskadige tilslutningsterminalerne bag på Digital blacks display.

For at undgå tyveri kan du skrue en sikkerhedsskrue i bunden af skærmdelen. Brug en unbrakonøgle på 2 mm. Spænd ikke sikkerhedsskruen for meget for at undgå skader.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.