Skip to main content
Skip table of contents

LED-funktioner i smart hubben

Sluk for strømmen.

Grøn LED blinker

Smart hubben er forbundet til dit hjemmenetværk, men den har ikke internetforbindelse

Se Vedligeholdelse og fejlfinding

Grøn LED lyser konstant

Smart hubben er startet, og den er forbundet til internettet

Din smart hub fungerer godt, og din installation kan fjernstyres med appen

Rød LED blinker

Smart hubben er ikke forbundet til dit hjemmenetværk, og den prøver at oprette forbindelse igen (hvis et netværk allerede er konfigureret)

Se Vedligeholdelse og fejlfinding

Rød LED lyser konstant

Smart hubben fungerer ikke korrektKontakt Niko customer services
Blå LED blinker

Smart hubben gør sig klar til en nulstilling

Se Vedligeholdelse og fejlfinding > Nulstilling

Blå LED blinker langsomt

Smart hubben starter eller opdaterer

Vent indtil LED er holdt op med at blinke.
Slå ikke strømmen fra

Blå LED lyser konstant

Smart hubben bliver nulstilletSe Vedligeholdelse og fejlfinding > Nulstilling
LED slukket

Der er ingen spændingKontroller spændingen

Smart hubben eller dens strømforsyning
er defekt

Kontakt Niko customer
services, hvis problemet fortsætter.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.