Skip to main content
Skip table of contents

Smart anvendelse

Flere avancerede muligheder bliver tilgængelige, hvis du bruger en trådløs Smart hub (552-00001) og Niko Home Control programmeringssoftwaren eller Niko Home appen.

Denne enhed kan også bruges i en busledningsinstallation med den trådløse bridge til Niko Home Control (550-00640).

Forudsætninger

 • Du har installeret en trådløs smart hub (se Trådløs Smart hub).

 • Du har tilsluttet den trådløse Smart hub til dit hjemmenetværk (se Trådløs Smart hub).

 • Din Niko Home Control installation er registreret på mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Du har gennemført ét af følgende:

  • Du har installeret Niko Home appen på din mobilenhed og logget ind.

  • Du har installeret Niko Home Control programmeringssoftwaren på din computer (Windows eller Mac).

Programmering

Du kan programmere smart stikkontakten med Niko Home appen.


Sådan fungerer Smart stikkontakten

For at tænde eller slukke Smart stikkontakten kan du gøre ét af følgende:

 • Tryk på LED-knappen på Smart stikkontakten.

 • I Niko Home appen skal du bruge Niko Home Control knapperne i Niko Home Control programmeringer og scenarier (scenarier, timere, kalendere, logik)

I begge tilfælde viser Niko Home appen status for Smart stikkontakten.Min Smart stikkontaktMin Smart stikkontakt

 • I Niko Home Control programmeringssoftwaren eller Niko Home appen kan du vælge, at Smart stikkontakten altid skal være tændt (f.eks. til et køleskab). I dette tilfælde kan Smart stikkontakt ikke slukkes med LED-knappen på enheden eller under programmeringer.

 • Ved betjening af flere Smart stikkontakter i én Niko Home Control programmering eller scenarie (f.eks. basis sluk-alt), betjenes Smart stikkontakterne en efter en. Bemærk, at dette kan medføre en vis forsinkelse.

LED-funktion på den smarte stikkontakt

LED'en lyser hvidt, når Smart stikkontakten tændes.

LED'en slukker, når Smart stikkontakten slukkes.

Ved Smart anvendelse kan du deaktivere den hvide LED på Smart stikkontakten (f.eks. i soveværelser) via Niko Home Control programmeringssoftwaren eller Niko Home appen.

Måling af energiforbrug

Efter tilslutning begynder Smart stikkontakten at indsamle energiforbrugsdata fra den tilsluttede enhed. Når en Smart stikkontakt er installeret og adresseret, kan du se disse forbrugsdata som en målingskanal under fanen 'Energi' i Niko Home appen.

Pr. Smart stikkontakt er følgende data tilgængelige:

 • Historisk forbrug pr. dag, uge, måned og år (i kWh)

 • Akkumuleret værdi af det samlede forbrug (i kWh)

 • Aktuelt forbrug (i W eller kW)

 • Hvis forbindelsen mellem den trådløse Smart hub og Smart stikkontakten afbrydes, gemmer Smart stikkontakten 15 minutters værdier af energidataene i 25 timer. Smart stikkontakten sender dataene til den trådløse Smart hub, når forbindelsen gendannes.

 • Hvis Smart stikkontakten forbliver frakoblet fra den trådløse hub i mere end 25 timer, eller du slukker for Smart stikkontakten i mellemtiden, fortsætter den globale forbrugstæller med at indsamle alt forbrug. Men de mellemliggende 15 minutters værdier går tabt. Dette resulterer i et spring i graferne, men intet samlet forbrug går tabt.

 • Hvis Smart stikkontakten er defekt, går energidataene, der ikke er sendt til den trådløse Smart hub, tabt.

 • Et nyt (direkte fra æsken) Smart stik kan vise et oprindeligt historisk forbrug på et par kWh (ca. 7 kWh), første gang det tilsluttes Niko Home Control installationen. Dette skyldes en fabrikstest af måleren. Om nødvendigt kan denne værdi fjernes ved at udføre en fabriksnulstilling af Smart stikket og gentilslutning til installationen.

Setpunkter for energiforbrug

Smart stikkontakten kan starte Niko Home Control programmeringer og scenarier ved et bestemt energiforbrugsniveau og sende notifikationer. Der understøttes op til 3 setpunkter (kun ved forbundet anvendelse).

Brug Niko Home Control programmeringssoftwaren til at indstille forbrugssetpunkterne. Setpunkterne indstilles, når du opretter de tilsvarendelogik-programmeringer.

Når et bestemt forbrugsniveau nås, kan Smart stikkontakten:

 • Sende en notifikationer på din mobilenhed og/eller touchskærm. Notifikationen defineres i den tilsvarende logik-programmering ved hjælp af Niko Home Control programmeringssoftwaren. Se softwaremanual Niko Home Control II > Opret menu - Logik-programmering for flere oplysninger om logik-programmeringer.

 • Start en anden Niko Home Control programmering eller scenarie.

 • Sluk Smart stikkontakten.

Det er i øjeblikket ikke muligt at programmere forbrugssetpunkter for en Smart stikkontakt ved hjælp af Niko Home appen. Kontroller tilgængeligheden af denne funktion i Niko Home app opdateringerne.

Notifikation om sikkerhedsbeskyttelsesmekanisme

Smart stikkontakt har en indbygget overophednings- og overstrømsbeskyttelse (se manuel anvendelse). Kun Smart anvendelse: hvis en af disse sikkerhedsbeskyttelsesmekanismer udløses, sendes en notifikation til din mobilenhed og/eller touchskærm for at underrette om overbelastningen.

Fjern altid den tilsluttede defekte enhed, før du aktiverer Smart stikkontakten igen. Tryk én gang på LED-knappen for at aktivere Smart stikkontakten igen.

Efter en overophedning går der mindst 5 minutter, før du kan aktivere Smart stikkontakten igen (termisk hysteresemekanisme). Der er en standard blokeringsperiode på 5 min før genaktivering. Parallelt implementeres en temperaturafkølingsmekanisme for at undgå genaktivering efter overophedning. Afkølingsperioden er ikke specificeret på grund af de uforudsigelige omgivelsesforhold.

Kendte begrænsninger

 • Det er i øjeblikket ikke muligt at tilslutte en Smart stikkontakt i en Niko Home Control bus-baseret installation. Niko arbejder på en løsning og vil opdatere denne side, så snart den er tilgængelig.

 • Det er i øjeblikket ikke muligt at programmere forbrugssetpunkter (= en logik-programmering) for en Smart stikkontakt ved hjælp af Niko Home appen. Kontroller tilgængeligheden af denne funktion i Niko Home app opdateringerne.

 • Det maksimale antal Smart stikkontakter pr. Niko Home Control installation er 25.

 • Du kan kun adressere/onboarde én Smart stikkontakt ad gangen. Hvis du adresserer flere Smart stikkontakter ad gangen, er det ikke til at sige, hvilken Smart stikkontaktadresse, der først modtages af Niko Home appen eller Niko Home Control programmeringssoftwaren.

 • Under adressering/onboarding af en Smart stikkontakt kan der forekomme interferens med andre adresseringsanmodninger (f.eks. tilstødende lejligheder, der adresserer deres Niko Home Control installation på samme tid).

 • I Niko Home Control programmeringssoftwaren v. 2.7.2 er det ikke muligt at adressere en Smart stikkontakt, der er programmeret til altid at være tændt. En fabriksnulstilling af den smarte stikkontakt er påkrævet, før du kan adressere enheden igen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.