Skip to main content
Skip table of contents

Manuel anvendelse

I en installation uden en trådløs smart hub (552-00001) kan du bruge den smarte stikkontakt til at tænde og slukke den tilsluttede enhed ved at trykke på LED-knappen på den smarte stikkontakt.

TIlslut strømforsyningen til installation.

Sådan fungerer den smarte stikkontakt

Tryk på LED-knappen på den smarte stikkontakt for at tænde eller slukke den smarte stikkontakt.

  • Ved manuel brug kan du ikke deaktivere den lokale afbryderknap på den smarte stikkontakt (f.eks. nogen kan slukke for dit køleskab ved et uheld). Ved smart anvendelse kan du deaktivere den lokale afbryderknap via Niko Home Control-programmeringssoftwaren.
  • Når du trykker på LED-knappen x3 eller mere inden for 6 sekunder, går den smarte stikkontakt i tilslutningstilstand (LED blinker blåy) i maks. 300 sekunder. Denne proces kan ikke afbrydes af brugeren.

LED-funktion på den smarte stikkontakt

LED'en lyser hvidt, når den smarte stikkontakt er tændt.

LED'en slukker, når den smarte stikkontakt er slukket.

Måling af energiforbrug

Efter tilslutning begynder den smarte stikkontakt at indsamle energiforbrugsdata fra den tilsluttede enhed. Du kan se disse forbrugsdata, når den smarte stikkontakt er tilsluttet en Niko Home Control-installation. Se smart anvendelse for yderligere oplysninger.

Beskyttelsesmekanisme

Den smarte stikkontakt har en standard indbygget overophednings- og overstrømsbeskyttelse.

Den smarte stikkontakt slukker automatisk og LED-knappen lyser rødt i følgende tilfælde:

  • En tilsluttet defekt enhed forårsager en overstrøm over 16 A i mere end 10 sekunder.
  • Der opstår en intern overophedning i den smarte stikkontakt.

Fjern altid den tilsluttede defekte enhed, før du aktiverer den smarte stikkontakt igen. Tryk én gang på LED-knappen for at aktivere den smarte stikkontakt igen.

Efter en overophedning går der op til 5 minutter, før du kan aktivere den smarte stikkontakt igen (termisk hysteresemekanisme).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.