Skip to main content
Skip table of contents

LED-funktion på den smarte stikkontaktÅrsagProgrammering
LED slukket
Normal funktion, når stikkontakten er slukketDin stikkontakt fungerer korrekt
Der er ikke strøm på din stikkontaktKontroller ledningerne og sikringen på din el-tavle
Stikkontakten fungerer ikke korrektKontakt Niko customer services
Hvid LED lyser konstant (*)

Normal funktion, når stikkontakten er tændtDin stikkontakt fungerer korrekt
Rød LED blinker

Forbindelsen til smart hubben er midlertidigt afbrudtForbindelsen genoprettes automatisk. Hvis den ikke gør det, prøv da at slå strømmen til din trådløse smart hub fra og til, og kontroller om stikkontakten stadig er indenfor den trådløse smart hubs rækkevidde. Kontakt Niko customer services, hvis problemet fortsætter.
Rød LED lyser konstantOverophedet

Stikkontakten er brugt uden for de normale driftsbetingelser

1. Fjern den tilsluttede enhed

2. Vent mindst 5 minutter med at trykke på LED-knappen for at aktivere normal drift igen (**)

3. Udskift stikkontakten, hvis problemet fortsætter.

Overstrøm (> 16 A i 10 sek.)
Blå LED blinker

  • Opretter forbindelse til Zigbee®-netværket
  • Stikkontakten opdateres (nogle stikkontaktversioner)

Vent til LED'en stopper at blinke

Under en opdatering kan du bruge dit smart stik. (***)

Blå LED lyser i 4 sek.

Der er oprettet forbindelse til Zigbee®-netværketDin stikkontakt fungerer korrekt

(*) Ved smart anvendelse kan du deaktivere den hvide LED på den smarte stikkontakt via Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home-appen.

(**) Der er en standard blokeringsperiode på 5 min før genaktivering. Parallelt implementeres der en temperaturafkølingsmekanisme for at undgå genaktivering efter overophedning. Afkølingsperioden er ikke specificeret på grund af de uforudsigelige miljøforhold.

(***) Under en opdatering er det muligt, at LED'en på smart stikkontakten blinker blåt. Denne funktion blev implementeret i de originale smart stikkontakter i forbindelse med produktionen. I senere softwareversioner er denne blinkende funktion under opdatering dog blevet fjernet. Smart stikkontakt opdateres gennemsigtigt og forbliver i drift under denne opdatering.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.