Skip to main content
Skip table of contents

Vedligeholdelse og fejlfinding af den smarte stikkontakt

Nulstil

Sluk for strømmen.

Du kan nulstille den smarte stikkontakt til fabriksindstillingerne.

Hvis du nulstiller den smarte stikkontakt, sker følgende:

 • Niko Home Control-konfigurationen fjernes
 • Al akkumuleret energi fjernes
 • Frakobl stikkontakten fra din Niko Home Control-installation
 • Tænd for stikkontakten (standardstatus)

1.

2.

3.

4.

Udskiftning af en defekt smart stikkontakt, der kan tændes og slukkes

 1. Fjern den defekte smarte stikkontakt og installer en ny.
 2. Tilslut den nye smarte stikkontakt til Niko Home Control-installationen:
  • Ved brug af Niko Home Control-programmeringssoftwaren:
   Adresser den nye smarte stikkontakt under fanen 'Adressering'.
   Bemærk: Du behøver ikke at fjerne adressen på den defekte smarte stikkontakt under fanen 'Adressering', da den automatisk overskrives, når du adresserer den nye smarte stikkontakt.
  • Ved brug af Niko Home-appen: 
   1. Fjern/slet den defekte smarte stikkontakt via hamburger-menuen> Indstillinger > Enheder > Smarte stikkontakter.
   2. Tilføj den nye smarte stikkontakt via den samme menu.
 3. Tilføj den nye smarte stikkontakt under de ønskede programmeringer eller rutiner.

Opdatering af smarte stikkontakter, der kan tændes og slukkes

Når der er en opgradering tilgængelig, får du besked i den nyeste version af Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home-appen. Under en opdatering er der ingen visuel indikation, og den smarte stikkontakt forbliver i drift. Samtlige smarte stikkontakter opdateres automatisk en efter en.Opdateringen af smarte stikkontakter starter inden for en periode på maks. 6 timer efter, at den trådløse smart hub er blevet opdateret.

Når en opgradering mislykkes, får du besked i Niko Home Control-programmeringssoftwaren eller Niko Home-appen. Den smarte stikkontakt forbliver i drift med den tidligere installerede version.

Under en opdatering er det muligt, at LED'en på smart stikkontakten blinker blåt. Denne funktion blev implementeret i de originale smart stikkontakter i forbindelse med produktionen. I senere softwareversioner er denne blinkende funktion under opdatering dog blevet fjernet. Smart stikkontakt opdateres gennemsigtigt og forbliver i drift under denne opdatering (se LED-funktion på den smarte stikkontakt). 

Hvad sker der med den smarte stikkontakt, når jeg skal udskifte eller nulstille min trådløse smart hub?

Da den trådløse smart hub er masteren i Niko Home Control-installationen, bliver den nødt til at genoprette adresser til de smarte stikkontakter i tilfælde af nulstilling eller udskiftning.

Gør som følger:

Ved brug af Niko Home Control-programmeringssoftwaren: Adresser samtlige smarte stikkontakter en efter en under fanen 'Adressering'.

Ved brug af Niko Home-appen:

 1. Link samtlige smarte stikkontakter en efter en via hamburger-menuen> Indstillinger > Enheder > Smarte stikkontakter.
 2. I tilfælde af en ny trådløs smart hub skal du tilføje hvert smart stikkontakt til den ønskede programmering eller rutine via den samme menu.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.