Skip to main content
Skip table of contents

Installation af den smarte stikkontakt

Signalområde

Betjening af enheder med fjernbetjening, såsom et tv eller video- eller lydenheder, forstyrres ikke af en Zigbee® smart stikkontakt. Rækkevidden indendørs er ± 10 m. I åbne områder er rækkevidden 30 m. Rækkevidden for Zigbee® smart stikkontakt afhænger af de materialer, der er anvendt i boligen.

  • Overhold desuden en minimumsafstand på 2 m fra en Zigbee® enhed (herunder en smart hub) og andre RF-sendere (f.eks. Wi-Fi-enheder) eller enheder som motorer, pumper, elektroniske LED-transformere, solcelleinvertere, batteriopbevaring i boligen osv.
  • Se Zigbee®-netværksprincip for yderligere oplysninger.

Ledningsføring

Sluk for strømmen.

Manuel anvendelseSmart anvendelse

Installation

Sluk for strømmen.JordbenSide-jordHandling

Indsæt kun 1 kabel pr. klemme (dvs. maks. 2 kabler pr. polkontakt).

Anvend en striplængde på 10 - 12 mm.

Monter den smarte stikkontakt i en lodret væg i forhold til opmærkningen
  • Griberne kan fjernes med en skruetrækker uden at fjerne skruerne.
  • Den smarte stikkontakt afbryder kun L-kablet mod sin polkontakt. N-kablet afbrydes ikke.
  • Brug malingsbeskyttelseshætten 170-00099, hvis du skal male væggen, hvor den smarte stikkontakt er installeret.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.