Skip to main content
Skip table of contents

Programmering af tryk med LED('er) og komfortsensorer

Temperatur- og fugtighedssensor

Temperatursensoren kan programmeres som en indgang til multizonestyring (varme/køle og ventilation), hermed kan du øge din energieffektivitet og samtidig bevare den generelle komfort.
Desuden kan temperaturværdier bruges som input i en betingelse. Fra version 2.20 kan fugtighedsværdier også bruges.
Du skal blot tilføje en (eller begge) værdi(er) til IF-betingelsen.

Fra programmeringssoftware version 2.20 kan du visualisere værdien for temperatur/fugtighed i Niko Home appen. 
Du skal blot aktivere visualisering i en mobilapp-profil i menuen 'oversigt'.
Med denne funktion kan temperaturen visualiseres, hvis der endnu ikke er tilføjet et tryk i 'klimakontrol' scenariet.

Du kan visualisere temperatur- og fugtighedssensorværdien fra et specifikt tryk på Digital black.
Brug Niko Home appen til at vælge denne visning i visualiseringsindstillingerne for den pågældende Digital black.

Trykfunktion

Anvend Niko Home Control programmeringssoftware til at tildele en basisprogrammering eller et scenarie til hver programmeringsknap. 

Feedback LED programmering

Konfigurer feedback LED programmeringen for en basisprogrammering i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Den kan indstilles til:

  • at give enten direkte eller omvendt feedback på en basisprogrammering/et scenarie

  • tjene som orienteringslys (= 'Altid TÆNDT')

  • 'Altid TÆNDT'

  • 'Altid SLUKKET'

Standard programmeringen af feedback LED'en bestemmes af den type basisprogrammering/scenarie, der er forbundet med en programmeringsknap.
Husk, at nogen bestemte programmeringer har en fast LED-programmering.

Fysisk adressering af tryk

Hver programmeringsknap har en unik adresse og skal tildeles et tryk, der er oprettet i programmeringssoftwaren.
Denne adresse bliver registreret i adresseringsfasen med et tryk på en af programmeringsknapperne.
Med en overførsel gemmes den på controlleren, hvorfra den er i drift.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.