Skip to main content
Skip table of contents

Betjeningstryk

I en Niko Home Control II installation på busledningsføring har de generiske tryk en eller flere programmeringsknapper, hermed kan du styre en lang række basisprogrammeringer eller scenarier, der er konfigureret i Niko Home Control programmeringssoftwaren. 
I programmeringssoftwaren kan hver programmeringsknap tildeles alle de basisprogrammeringer og scenarier, der er oprettet. Desuden konverterer tryk-interfacet en afbryderpuls fra et eksternt tryk til en Niko Home Control buskommando. 

Der fås 4 typer generiske tryk i alle Nikos aktuelle rammer og farver:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.