Skip to main content
Skip table of contents

Tryk interface

Beskrivelse

Trykinterfacet bruges til tilslutning af potentialfri NO-tryk eller NPN-transistorudgange til Niko Home Control installationen. Interface konverterer trykkenes afbryderimpuls til en Niko Home Control bus-kommando.

Afhængigt af versionen kan du tilslutte et til fire (550-20000), eller et til to (550-20025) tryk eller NPN transistorudgange.

Hver indgangskontakt på tryk interfacet med LED (500-20025) har et feedback LED, der kan anvendes som betjening eller orienteringslys.

I programmeringssoftwaren kan hver programmeringsknap, der er tilsluttet på en kredsløbsleder fra tryk interface få tildelt alle de basisprogrammeringer og scenarier, der er oprettet.

Oversigt

550-20000550-20025

4 indgangskontakter

ingen feedback LED

2 indgangskontakter

2 feedback LED'er (1 pr. indgangskontakt)

Tekniske data

 • 550-20000:
  • Egnet til maks. fire potentialfrie NO-tryk eller NPN-transistorudgange
 • 550-20025:
  • Egnet til en eller to potentialfrie NO-tryk eller NPN-transistorudgange
  • Fjern eller udskift ikke de tilsluttede feedback LED'er
 • Spænding: 8 VDC (SELV, sikker ekstra lav spænding)
 • Maksimumsafstand til tryk: 2 m
 • Må kun tilsluttes en SELV-kontakt (sikker ekstra lav spænding)
 • Må kun anvendes i et udendørs miljø i kombination med en stænktæt dåse (fx Niko Hydro)
 • Dimensioner (HxBxD): 41,5 x 20,9 x 5 mm
 • Godkendelse: CE
 • Omgivelsestemperatur: -25 - 55 °C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.