Skip to main content
Skip table of contents

Programmering af tryk interface

Trykfunktion

Anvend Niko Home Control programmeringssoftware til at tildele en basisprogrammering eller et scenarie til hvert tryk, der er forbundet med en kredsløbsleder fra tryk interfacet. 

Feedback LED programmering (550-20025)

Konfigurer feedback LED-programmeringen til en basisprogrammering i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Den kan indstilles til:

  • at give enten direkte eller omvendt feedback på en basisprogrammering/et scenarie

  • tjene som orienteringslys (= 'Altid TÆNDT')

  • 'Altid TÆNDT'

  • 'Altid SLUKKET'

Standard programmeringen af feedback LED'en bestemmes af den type basisprogrammering/scenarie, der er forbundet med en programmeringsknap.
Husk, at nogen bestemte programmeringer har en fast LED-programmering.

Fysisk adressering af tryk

Hvert fysisk tryk interface har en unik adresse og skal tildeles et tryk, der er oprettet i programmeringssoftwaren.
Denne adresse bliver registreret i adresseringsfasen med et tryk på en af programmeringsknapperne.
Med en overførsel gemmes den på controlleren, hvorfra den er i drift.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.