Skip to main content
Skip table of contents

Trådlös batteridriven strömställare, fyrdubbel, Zigbee®

Fristående användning

Vid fristående användning är inte den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren ansluten till en trådlös gateway (552-00001) eller trådlös brygga (550-00640) för Niko Home Control eller inte integrerad i ett tredje parts Zigbee®-nätverk.

Som förutsättning är den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren (sändare) länkad till en fristående Zigbee®-mottagare (till exempel en Zigbee®-lampa) via Touchlink-parkoppling eller ansluten till ett decentraliserat Zigbee®-nätverk via EZ-läge och Find&Bind-parkoppling. Den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren ses som en dimmerbrytare med PÅ/AV/dimring-kapacitet.

Den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren stöder inte RGB-färgkontroll och kontroll av inställbart vitt ljus vid fristående användning.

Strömställaren fungerar självständigt via en toggle-funktion: ett kort tryck skickar kommandot PÅ eller AV. Ett efterföljande kort tryck skickar motsatt kommando (AV eller PÅ). Det första långa trycket efter ett AV-kommando aktiverar alltid ett DIMRA UPP-kommando. Ett till långt tryck skickar ett DIMRA NER-kommando.

Om en fristående smart lampa parkopplas med den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren, och lampan stängs av på högsta ljusintensitet, skickar det första långa trycket alltid ett DIMRA UPP-kommando. Användaren ser ändå ingen ökning av ljusintensiteten eftersom den redan var inställd på maxnivå. Det krävs ytterligare ett långt tryck för att dimra ner ljusintensiteten. Det här beteendet är inbyggt i toggle-funktionen.

  • För att spara på batteriet lyser ingen feedback-LED-lampa vid normal drift. Feedback-LED-lampan lyser bara under själva parkopplingen. En blå eller röd LED-lampa på strömställarens baksida anger parkopplingens och batteriets status. För mer detaljerad information, se LED-beteende.

  • Batteriet räcker i ± 5 år baserat på 20 korta tryck per dag.

  • Programvaran i en fyrdubbel trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare, vid fristående användning, kan inte uppgraderas Over-The-Air (OTA). Parkoppla enheten till en trådlös gateway (552-00001) eller trådlös brygga (550-00640) för att ladda ner den senaste programvaruversionen till Zigbee®-enheten.

  • När tryckknappen på Niko Zigbee®-enheten trycks in 3 x inom 6 sekunder börjar den leta efter en Zigbee®-masternod (EZ-lägets parkopplingsläge). Den blåa LED-lampan börjar blinka i max. 90 sekunder. LED-lampan syns bara på strömställarens baksida när den inte är monterad på metallbasen. Den blåa LED-lampan stängs AV om ingen masternod hittas.

Ansluten användning

Den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren fungerar i anslutet läge när den är parkopplad till en trådlös gateway (552-00001), en trådlös brygga (550-00640) för Niko Home Control eller till Zigbee®-koordinator/nätverk från tredje part.
Den kan slå på/stänga av enheter i Niko Home Control med:

Dimring kan inledas med dimringsenheter via ett långt knapptryck.

Mer avancerade funktioner blir tillgängliga om du parkopplar den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren med din trådlösa gateway (552-00001) eller trådlösa brygga (550-00640) med Niko Home Control-programvaran för programmering eller Niko Home-appen. Du kan lägga till den fyrdubbla trådlösa batteridrivna strömställaren till en scen eller allt av-funktion eller länka den till en panikfunktion (allt på), rutin-, kalender- eller schemafunktion.

Fjärrstyrning är möjlig med en smartphone och Niko Home-appen. Ladda ner Niko Home (med den blåa hus-ikonen) via Google Play eller App Store.

Man kan styra alla enheter i Niko Home Control. Detta ger dig flexibilitet via Niko Home Control-programvaran för programmering eller Niko Home-appen.

Ingen feedback-LED visas under normal drift med den fyrdubbla trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställaren. En varning för låg batterinivå visas via Niko Home-appen.

Programvaran till en fyrdubbel trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare som arbetar i anslutet läge i en Niko Home Control-installation kan uppgraderas Over-The-Air (OTA). OTA sker automatiskt i bakgrunden. En Zigbee®-enhet efterfrågar ny OTA-data var sjätte timme. Enheten fortsätter fungera normalt under en uppgradering.

En fyrdubbel trådlös batteridriven Zigbee®-strömställare i anslutet läge i en Niko Home Control-installation använder inte meshing-kapaciteten, se Zigbee®-nätverksprincipen.
LikeBe the first to like this

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.