Skip to main content
Skip table of contents

Trådlösa batteridrivna strömställare, Zigbee®

De trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställarna kan användas i 2 lägen: fristående och anslutet läge.
I fristående läge fungerar de autonomt utan koppling till en trådlös brygga (550-00640) eller en trådlös gateway (552-00001).
I anslutet läge är de anslutna till en trådlös brygga (550-00640) eller en trådlös gateway (552-00001) och fler funktioner är aktiverade.

Båda lägena beskrivs mer ingående här: 

Trådlös batteridriven strömställare, 1-facks, Zigbee®
Trådlös batteridriven strömställare, 2-fack, Zigbee®
Trådlös batteridriven strömställare, fyrdubbel, Zigbee®

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.