Skip to main content
Skip table of contents

Eko-display

Eko-displayen visar information om el-, gas- och vattenförbrukningen samt elproduktionen i bostaden. Vilken information som visas på displayen beror på vilka avläsningsmoduler som är installerade. Du kan också aktivera eko-funktionen eller närvarosimuleringen.

I detta avsnitt:JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.